Základní škola

O škole

Základní škola Jarov poskytuje vzdělání pouze pro žáky mladšího školního věku (1. – 5. ročník). Jsme menší školou rodinného typu s uzavřeným a bezpečným areálem v okrajové části Žižkova. Areál školy zahrnuje průběžně revitalizovanou hlavní budovu a novou budovu školní družiny. Disponuje tělocvičnou, dvěma hřišti s umělým povrchem, atriem a dětským koutkem. Škola je vybavena interaktivními tabulemi ve všech učebnách, novou počítačovou učebnou, odbornými učebnami jazyků, knihovnou a novou jídelnou. Součástí školy je i sauna. 

Výuka na škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu Základní škola Jarov – Malá škola pro všechny. Klademe důraz na osobnostní, sociální a etickou výchovu. Podporujeme individualitu žáků, implementujeme moderní výukové metody, využíváme půleného vyučování. Od 1. ročníku probíhá výuka anglického jazyka, od 3. ročníku pak výuka informatiky. Součástí výuky je plavecký výcvik, výjezdy na školy v přírodě či do zahraničí. Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou i externími subjekty zájmového vzdělávání. Nabízíme účast v programu LEAP After – School English, který poskytuje nadstavbovou výuku angličtiny s rodilými mluvčími. 

Školní jídelna vaří podle zásad zdravé výživy a 2 x týdně nabízí výběr ze dvou jídel. Umožňujeme stravování dětem s různými typy diet. 

Školní družina je v provozu od 6,30 do 18,00 (v pátek do 17,00).

Organizace školního roku
Harmonogram školního roku
Vyučování ve školním roce 2023/2024 bude zahájeno 4. 9. 2023.
Podzimní prázdniny26. 10. - 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny23. 12. - 2. 1. 2024
Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno 31. 1. 2024.
Pololetní prázdniny2. 2. 2024
Jarní prázdniny5. 2. - 11. 2. 2024
Velikonoční prázdniny28. 3. 2024
Vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno 28. 6. 2024.
Hlavní prázdniny29. 6. - 1. 9. 2024
Vyučování ve školním roce 2024/2025 bude zahájeno 2. 9. 2024.
Konzultační hodiny pedagogů
Vždy 1. pondělí v měsíci po domluvě s pedagogy, vychovateli či vedením školy.
Třídní schůzky
4. 9. 2023 (pro 1. ročník)9:00
17. 10. 202317:00
od 15. 1. 2024individuální konzultace
14. 5. 202417:00

Aktuality

Ateliér s Lenkou

Ateliér s Lenkou

Prosíme rodiče dětí, které v tomto školním roce navštěvovaly ateliér a mají zájem, aby jejich dítě  pokračovalo i příští školní rok, aby vyplnili...

Dokumenty

Kontakty

Vedení školy
PoziceJménoKontakt
Ředitel školyPaedDr. Stanislav Šeblsebl@zsjarov.cz
Zástupce ředitele a hospodářka školySimona Vlasákovákancelar@zsjarov.cz
Zástupce řediteleMgr. David Hovorkahovorka@zsjarov.cz
Třídní učitelé
TřídaJménoKontakt
1.AMgr. Radka Žákovázakova@zsjarov.cz
1.BMgr. Helena Brožovskábrozovska@zsjarov.cz
2.AMgr. Jana Pokornápokorna@zsjarov.cz
2.BPaedDr. Hana Kačírkovákacirkova@zsjarov.cz
3.AMgr. Julie Útratováutratova@zsjarov.cz
3.BMgr. Eva Hříbkováhribkova@zsjarov.cz
4.AMgr. Lucie Žilovázilova@zsjarov.cz
4.BMgr. David Hovorkahovorka@zsjarov.cz
5.AMgr. Kateřina Petřinovápetrinova@zsjarov.cz
5.BMgr. Jana Kaňkovákankova@zsjarov.cz
Netřídní učitelé
JménoKontakt
Anglický jazykMgr. Petra Homolováhomolova@zsjarov.cz
Anglický jazyk a ICTMgr. Iva Schybalováschybalova@zsjarov.cz
Anglický jazyk, ICT a HVMgr. Marie Zahálkovázahalkova@zsjarov.cz
Mgr. Dana Pelcovápelcova@zsjarov.cz
Mgr. Martin Marekmarek@zsjarov.cz
Bc. Jana Zrůstkovázrustkova@zsjarov.cz
Mgr. Jan Horahora@zsjarov.cz
MgrA. Lenka Raškováraskova@zsjarov.cz

Mimoškolní aktivity

Aktivity realizované školou
AktivitaDen v týdnuČasVyučující
Saunování - dívkyLiché pondělípí Bartoňová
Saunování - chlapciSudé pondělíPaedDr. Šebl
Nápravy SPUÚterý12:45 - 13:30Mgr. Hovorka
Informatika 1Úterý12:25 - 13:25Mgr. Schybalová
Jazyková příprava pro žáky s OMJÚterý12:45 - 13:30Mgr. Brožovská
Saunování - chlapciLiché úterýPaedDr. Šebl
Saunování - dívkySudé úterýpí Bartoňová
KnihovnaStředavelká přestávkaMgr. Žáková
Informatika 2Středa12:30 - 13:30Mgr. Schybalová
Komunikativní dovednosti pro žáky s OMJStředa12:45 - 13:30Mgr. Brožovská
Informatika 3Středa13:30 - 14:30Mgr. Schybalová
Saunování - dívkyLichá středapí Bartoňová
Saunování - chlapciSudá středaPaedDr. Šebl
Informatika 4Čtvrtek13:00 - 14:00Mgr. Schybalová
Sborový zpěvČtvrtek14:00 - 14:45PaedDr. Kačírková
Aktivity realizované externími subjekty
AktivitaDen v týdnuČasMísto
Věda, hry a pokusyPondělí14:00 -15:00Učebna V. Awww.ulita.cz
BadmintonPondělí14:00 -15:00Tělocvičnawww.ulita.cz
Ateliér s LenkouPondělí14:00 -16:15Ateliér (suterén školy)www.zus-stitneho.net
Ateliér s LenkouPondělí16:30 - 18:00Ateliér (suterén školy)www.zus-stitneho.net
Přípravka na přijímačky 5. třídaPondělí15:15 - 16:15Učebna V. Awww.ulita.cz
Basketbal 1Pondělí16:15 - 17:15Tělocvičnawww.ulita.cz
Basketbal 2Pondělí17:15 - 18:15Tělocvičnawww.ulita.cz
Keramika - pí. PaškováÚterý13:00 - 17:15Dílna (střecha ŠD)www.zus-stitneho.net
Ateliér DanielaÚterý13:45 - 16:00Ateliér (atrium školy)www.zus-stitneho.net
Ateliér s LenkouÚterý14:00 -16:15Ateliér (suterén školy)www.zus-stitneho.net
Fotbal 1.-3. třídaÚterý14:30 - 15:30Tělocvičnawww.ulita.cz
Florbal 1.-2. třídaÚterý15:30 - 16:30Tělocvičnawww.ulita.cz
Florbal 3.-4. třídaÚterý16:30 - 17:30Tělocvičnawww.ulita.cz
FlétnaStředa13:00 - 17:00Učebna III. Bwww.ulita.cz
Ateliér s LenkouStředa14:00 -16:15Ateliér (suterén školy)www.zus-stitneho.net
Keramika - pí. PaškováStředa15:00 - 17:30Dílna (střecha ŠD)www.zus-stitneho.net
GymnathlonStředa15:30 - 18:30Tělocvičnawww.gymnathlon.cz
Ateliér s LenkouČtvrtek12:30 - 14:45Ateliér (suterén školy)www.zus-stitneho.net
Jóga pro dětiČtvrtek13:00 - 13:45Tělocvičnawww.ulita.cz
ŠachyČtvrtek13:20 - 14:05Učebna IV. Awww.sachovykrouzek.cz
ParkourČtvrtek14:00 - 15:00Tělocvičnawww.ulita.cz
Porcelán - p. NosekČtvrtek14:30 - 19:00Dílna (střecha ŠD)www.zus-stitneho.net
PokekroužekČtvrtek15:00 - 16:00Učebna III. Bwww.pokekrouzek.cz
All style danceČtvrtek15:00 - 16:00Tělocvičnawww.ulita.cz
Ateliér s LenkouČtvrtek15:00 - 17:15Ateliér (suterén školy)www.zus-stitneho.net
GymnathlonČtvrtek15:30 - 18:30Tělocvičnawww.gymnathlon.cz
Gymnastika pro dětiČtvrtek16:00 - 17:00Tělocvičnawww.gymnastikaprodeti.cz
Gymnastika pro dětiČtvrtek18:00 - 19:00Tělocvičnawww.gymnastikaprodeti.cz
Bojové sporty a hry 1Pátek13:30 - 14:30Tělocvičnawww.ulita.cz
Ateliér DanielaPátek14:00 - 16:15Ateliér (atrium školy)www.zus-stitneho.net
Bojové sporty a hry 2Pátek14:30 - 15:30Tělocvičnawww.ulita.cz
Ateliér s LenkouPátek14:30 - 15:45Ateliér (suterén školy)www.zus-stitneho.net

Rada školy

Základní informace

Vážení rodiče,

svoje návrhy a připomínky můžete posílat zástupcům rodičů v Radě školy na adresu radarodicu@zsjarov.cz

Zasedání rady školy

Bude upřesněno

Členové rady školy

 • Zástupci z řad zákonných zástupců: RNDr. ⁠Petra ⁠Riegerová, PhD., ⁠Ing.⁠ Radek ⁠Žampach
 • Zástupci z řad zřizovatele: Mgr. Nikola Aichingerová, Bc. Jan Bartko
 • Zástupci z řad zaměstnanců školy: Mgr. ⁠Jana⁠ Kaňková, Simona⁠ Vlasáková

Kompetence školské rady

Činnost školské rady dle § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

💾Jednací řád