Jídelna
PROJEKT „OBJEV CHUTĚ SVĚTA“ ŠKOLNÍ JÍDELNY při ŽS a MŠ JAROV

ZŠ  a MŠ Jarov připravuje denně 1 hlavní jídlo a dvakrát v týdnu 2 jídla.

Od roku 2020 jsme se rozhodli stravování ve školní jídelně zpestřit a obohatit gastronomickými zážitky. Mnoho národních kuchyní preferuje podstatně zdravější způsob stravy než ta naše a strávníci se seznámí se stravovacími zvyklostmi dalších národů z celého světa. Vzhledem k postupnému otevírání Evropy se jim to zcela jistě časem bude hodit.

Začali jsme ve školním roce 2021/2022, kdy jsme strávníky během celého školního roku seznamovali vždy jeden týden v měsíci s národní kuchyní evropských států, které každý měsíc vylosovali žáci jednotlivých tříd. Během tohoto roku jsme tak žáky seznámili s pokrmy ze Slovenska, Itálie, Španělska, Řecka, Chorvatska, Skandinávských států, Francie, Maďarska a Turecka.

Od školního roku 2022/2023 v rámci tohoto projektu spolupracujeme s dodavatelem Orkla Food Česko a Slovensko, kdy nám dodavatel zajistil do jídelny mapu světa v rámci jejich projektu, pravidelně jídelně doplňuje recepty z konkrétních světových kuchyní a v poslední řadě zajišťuje pracovní oděvy kuchařkám s logem projektu Orkla jako další spolupráci ve školním roce 2023/2024 plánujeme návštěvu profesionálních kuchařů, kteří žákům uvaří a vydají specialitu z vybraného státu světa.

Během tohoto roku jsme strávníky seznámili s velmi chutnými a zajímavými pokrmy:

 • Z Asijské kuchyně, konkrétně z Indie, Číny, Japonska a Saudské Arábie, kdy největší úspěch měly smažené čínské nudle, Sushi. Chváleno bylo i Indické kuře s arašídovou omáčkou.
 • Z kuchyně Jižní Ameriky, jsme nabídli pokrmy z Peru a Chille.
 • Velký úspěch sklidila Australská kuchyně, kdy strávníci měli možnost

ochutnat klokaní maso a mnoho strávníků bylo překvapeno jeho chutí.

 • Dalším překvapením byl pokrm Africký hrnec a smažený banán z Africké kuchyně.
 • Ze Středoamerické kuchyně strávníkům moc chutnalo Burritos.
 • A jako poslední světovou kuchyni jsme představili z Oceánie, kdy si strávníci nejvíce vychutnali pokrm z krevet.

Ve školním roce 2022/2023 byl projekt jídelny lehce propojen i se školní družinou, která propojovala projekt pod názvem „Zeměkoule“.

Ve školním roce 2023/2024 školní jídelna pokračuje v projektu „Objev chutě světa“, kdy se opět můžou strávníci těšit na další skvělé a výjímečné pokrmy například:

 • Z Evropské kuchyně – Itálie, Řecko, Belgie, Rakousko.
 • Z Asijské kuchyně – Ruska, Thajska, Vietnamu.
 • Z Africké kuchyně – Keni, Egyptu, Konga.
 • Z Jižní Ameriky – Kolumbie, Brazílie, Argentina
 • Ze Severní Ameriky – Kanada, USA, Grónsko.
 • Z Indonésie a Oceánie – Havaj, Indonésie, Austrálie

V rámci projektu školní jídelny se žáci základní školy aktivně podílejí na výzdobě jídelny v hodinách výtvarné výchovy a informatiky. Žáci čtvrtých a pátých ročníků během hodin českého jazyka vypracovali kuchařky oblíbených a doporučujících pokrmů, které jsou k nahlédnutí v jídelně a ve vestibulu školy.

Na konci školního roku 2023/2024 bychom rádi vytvořili dotazník na spokojenost se stravováním a zhodnocení projektu „Objev chutě světa“ v naší školní jídelně.

Vypracoval: vedoucí školní jídelny Mgr. Martin Marek, V Praze, dne 1. 10. 2023

Odhlašování obědů

Platba stravného

Stravné je hrazeno zálohově, a to nejpozději do 25. dne měsíce předcházejícího placenému období (tzn. platba na září je hrazena do 25. 8.).

Číslo účtu

030015-2000799309/0800
Variabilní symbol byl přidělen každému strávníkovi při přihlášení ke stravování.

Čip pro výdej obědů

Čip pro výdej obědů v ZŠ je možné zakoupit u vedoucího ŠJ Mgr. Marka. Cena čipu je 130,- Kč. Čip je majetkem žáka po celou dobu školní docházky, na konci školní docházky se nevrací. Při ztrátě čipu je nutné zakoupit si nový.

Kontakt

Vedoucí jídelny: Mgr. Martin Marek
📞284 860 653

📧 jidelna@zsjarov.cz
IZO: 102413631
Vedoucí kuchařka: Jana Voráčková
Kuchařky ZŠ:
Dana Zemanová
Oksana Stoiko
Kuchařky MŠ:
Jana Štrosová
Vladimíra Trmalová

 

Diety ve školní jídelně

Diety pro žáky vaříme na základě žádosti zákonných zástupců žáka a doporučení praktického nebo odborného lékaře. V případě zájmu o dietní stravu kontaktujte vedoucího jídelny Mgr. Marka.