🐿️ Veverky 🐿️
Denní režim třídy 🐿️Veverky🐿️
od 7:00
do 8:50
příchod dětí, hry a zájmové činnosti dětí, individuální práce s dětmi, tělovýchovné činnosti, hygiena
od 7:30
do 8:30
inhalace – děti dle zájmu rodičů, dětem se věnuje zdravotní asistentka
od 8:50
do 9:05
dopolední svačina
od 9:05
do 9:50
hygiena, řízené činnosti, individuální hry
od 9:50
do 11:30
hygiena, pobyt venku (aktuálně dle roč. období a povětrnostních podmínek)
od 11:30
do 11:50
oběd
od 12:00
do 13:00
předškolní příprava (předškoláci 5 – 7 let)
od 11:50
do 12:20
hygiena, příprava na odpočinek dětí, odchody dětí po obědě
od 12:20
do 13:50
četba pohádky, odpočinek na lehátkách – mladší děti
od 13:00
do 13:50
relaxace, hry u stolečků – klidový režim – starší děti
od 13:50
do 14:00
hygiena, oblékání dětí
od 14:00
do 14:15
odpolední svačina
od 14:15
do 16:30
hygiena, odpolední zájmové činnosti, individuální práce s dětmi, pobyt na školní zahradě (- dle roč. období a podmínek), kroužky dle zájmu rodičů, vyzvedávání dětí
od 16:30
do 17:30
přechod dětí do třídy 🦉Soviček🦉 (od 16 h. v případě odpolední služby vedoucí učitelky)

Třída VEVERKY: heterogenní 28 dětí, 3 - 7 let

Pedagogové

  • Ivana Netušilová – vedoucí učitelka
  • Eva Hladečková
  • Marcela Šídová
  • asistentka Libuše Samotná

 

  • Činnosti vycházejí především z českých kulturních tradic a zvyků, učitelky se také zaměřují na vztah k přírodě, využívání přírodnin, důraz kladou na pravidla slušného a bezpečného chování dětí mezi sebou. Pro děti s OŠD je veden program Maxík.
  • Předškolní příprava probíhá 12 – 12:45 hodin
  • Předškolní příprava 5 -7letých dětí je POVINNÁ. V případě nepřítomnosti dítěte delší než 5 dnů – prosíme rodiče uvést třídní učitelce důvod.

 

Akce třídy 🐿️ Veverky 🐿️ - Vážení rodiče, sledujte průběžně přehled akcí ve třídě na daný měsíc. Termíny zde jsou předběžné, mohou se v průběhu pololetí změnit. Děkujeme
Seznam akcí 2023-2024 - 2. pololetí
Únor
14.2.2024Karneval Supermanů s maskotem
16.2.2024Začíná kurz plavání 2. pololetí pro přihlášené děti
26.2.2024ČČK - program "Plyšáková nemocnice"
Březen
6.3.2024Matýsek - Vystoupení břichomluvce
12.3.2024Od 16h přednáška pro rodiče předškolních dětí s pí. psycholožkou Mgr. Jarešovou a p. ředitelem školy PeadDr. Šeblem
14.3.2024Divadlo Romaneto - "Jak pan Slepička a paní Slepičková malovali vajíčka"
18.3.2024Seznámení s kytarou - Hudební program
19.3.2024Výlet do Skanzenu v Přerově nad Labem
22.3.2024"Den vody" - Projektový den
Duben
9.4.2024Den otevřených dveří v MŠ
16.4.2024Živí papoušci - Ekoprogram
25.4.2024Primární preventivní program pro MŠ "Jak se mít dobře"- pouze předškoláky
29.4.2024Čarodějnický rej v MŠ s programem - dopoledne
Květen
6. a 7.5.2024Zápis dětí do MŠ 10 - 16 h
16.5.2024Dopravní hřiště od 9:25
27.5.2024Fotografování dětí
Červen
10.6.2024"Dravci a sovy v letu" - Ekoprogram
12.6.2024Rozloučení s předškoláky - Odpolední program

Příspěvky

DUBEN

DUBEN

Během dubna budou vypsané termíny triád pro přihlášené rodiče ( vždy poledne 12-12.30, nebo po 16.00 hod.) V době nepřítomnosti dětí v MŠ si vždy...

Březen

Březen

19.3. Výlet do skanzenu v Přerově nad Labem – !! PŘÍCHOD DĚTÍ do 8 hod. !! – svačina zajištěna z MŠ, dětem dejte s sebou batoh s pitím, kapesníky,...