🐞 Berušky 🐞
Denní režim třídy 🐞 Berušky 🐞
od 7:00
do 7:30
scházení dětí ve třídě🌞Sluníčka🌞
od 7:30
do 8:30
ranní hry dle zájmu dětí, individuální aktivity, inhalace dle zájmu, hygiena
od 8:50
do 9:10
komunitní kruh, tělovýchovná chvilka, hygiena
od 9:10
do 9:25
dopolední svačina
od 9:25
do 10:00
hygiena, řízená činnost dle výchovného plánu, individuální hry dětí
od 10:00
do 12:00
hygiena, pobyt venku (dle ročních období a povětrnostních podmínek lze upravovat)
od 12:00
do 12:25
oběd, hygiena
od 12:25
do 12:45
odchody dětí, příprava na odpočinek
od 12:25
do 14:00
relaxace, četba pohádky, odpočinek na lehátkách
od 13:15
do 14:00
předškolní příprava předškoláků
od 14:00
do 14:15
oblékání po odpočinku, hygiena
od 14:15
do 14:30
odpolední svačina, hygiena
od 14:30
do 17:30
zájmové a herní činnosti, individuální práce s dětmi, pobyt na školní zahradě (dle ročních období a povětrnostních podmínek), kroužky dle zájmu rodičů, vyzvedávání dětí

Třída Berušky: heterogenní 28 dětí, 3 – 6 let

Pedagogové

  • Mgr. Vita Krasilynec
  • Eva Pávková

 

  • Učitelky se děti snaží rozvíjet především výtvarnými činnostmi, říkadly, písněmi, pohybem a hrami. Zaměřují se na prodlužování a udržení pozornosti dětí ve všech výchovně-vzdělávacích činnostech. Vychází ze zkušeností, dovedností a návyků dětí z rodinného prostředí, které dále prohlubují a využívají v jednotlivých tématech Školního vzdělávacího programu.
  • Předškolní příprava probíhá 13:15 – 14 hodin
  • Předškolní příprava 5 -7letých dětí je POVINNÁ. V případě nepřítomnosti dítěte delší než 5 dnů – prosíme rodiče uvést třídní učitelce důvod.
Akce třídy 🐞 Berušky 🐞 - Vážení rodiče, sledujte průběžně přehled akcí ve třídě na daný měsíc. Termíny zde jsou předběžné, mohou se v průběhu pololetí změnit. Děkujeme
Seznam akcí 2023-2024 - 2. pololetí
Únor
14.2.2024Karneval supermanů s maskotem
15.2.2024Plyšákova nemocnice
21.2.2024Kouzelná show
Březen
6.3.2024Matýsek - Břichomluvec
14.3.2024Divadlo Romaneto - Jak pan Slepička a paní Kohoutová malovali vajíčka
18.3.2024Seznámení s kytarou
Duben
9.4.2024Den otevřených dvěří
16.4.2024Živí papoušci - Ekoprogram
29.4.2024Čarodějnický rej
Květen
6. a 7.5.2024Zápis dětí do MŠ
21.5.2024Dopravní hřiště
27.5.2024Fotografování dětí
30.5.2024Výlet - Krtkův svět
Červen
6.6.2024Sportovní odpoledne s rodiči
10.6.2024Dravci a sovy v letu - Ekoprogram
12.6.2024Loučení s předškoláky

Příspěvky

Březen

Březen

12.3. od 16.00 hod. přednáška Mgr. Jarešové - Školní zralost ve třídě Sluníček (pouze rodiče předškoláků). Od 18.3. - 28.3. bude probíhat projekt -...