🌞 Sluníčka 🌞
Denní režim třídy 🌞 Sluníčka 🌞
od 7:00
do 8:50
příchod dětí, hry a zájmové činnosti dětí, individuální práce s dětmi
od 7:30
do 8:30
inhalace – děti dle zájmu rodičů, dětem se věnuje zdravotní asistentka
od 8:30
do 9:30
komunitní kruh, tělovýchovné činnosti, hygiena
od 9:30
do 9:50
dopolední svačina, hygiena
od 9:45
do 10:30
hlavní činnost skupinová / v malých skupinkách
od 10:30
do 12:30
hygiena, pobyt venku (dle roč. období a povětrnostních podmínek)
od 12:30
do 12:55
oběd
od 12:50
do 13:15
hygiena, příprava na odpočinek dětí, odchody dětí po obědě
od 13:00
do 13:45
relaxace na lehátkách, četba pohádky
od 13:45
do 14:30
předškolní příprava předškoláků
od 14:30
do 14:45
odpolední svačina
od 14:45
do 17:00
hygiena, odpolední zájmové činnosti, individuální práce s dětmi, pobyt na školní zahradě (- dle roč. období a podmínek), kroužky dle zájmu rodičů, vyzvedávání dětí
od 17:00
do 17:30
přechod dětí do třídy 🐞Berušek🐞

Třída Sluníčka: homogenní 28 dětí, 5 – 7 let

Pedagogové

  • Bc. Milada Suchá
  • Radka Duffková

 

  • Děti se připravují na zdárný přechod do základní školy. Učí se pečlivosti, delšímu soustředění a také smyslu pro povinnost. Děti se připravují nejen pro školu, ale i pro další budoucí život ve všech směrech. Zařazujeme takové aktivity, kde se děti hrou učí soudržnosti s kolektivem, smyslu pro fair-play, rozvíjení empatie a pomoci druhému. Také se zaměřujeme na činnosti čtenářské a matematické pregramotnosti, jazykové, pohybové a výtvarné aktivity. Pro děti s OŠD je veden program Maxík. Pracujeme i s prvky metody NTC Learning („Mensa Česko“).
  • Předškolní příprava se prolíná celým dnem – dopoledne a 13:45 – 14:30 hodin.
  • Předškolní příprava 5 – 7letých dětí je POVINNÁ. V případě nepřítomnosti dítěte delší než 5 dnů – prosíme rodiče uvést třídní učitelce důvod.

MENSA NTC Learning

Od 1.11. 2023 je ZŠ a MŠ Jarov školou spolupracující s organizací „Mensa Česko“ http://deti.mensa.cz . Stručný přehled toho, co web nabízí nejen rodičům nadaných dětí, najdete zde: https://deti.mensa.cz/index.php?pg=aktuality&aid=182 .
Prezentaci ZŠ a MŠ Jarov najdete na: https://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&cid=368 .
Mensa NTC Learning je uplatňována v předškolní třídě Sluníček. Pracujeme zde především se symboly – vlajky – v projektu „Co vypráví vlajky aneb s vlajkami kolem světa“.
(Podpora nadání či nadstandartní podpora schopností a dovedností dětí v ZŠ Jarov metodou MENSA NTC Learning bude vycházet a navazovat na zkušenosti v MŠ. Podporované oblasti také vycházejí z MAP rozvoje vzdělávání na Praze 3 (- matematická gramotnost pro MŠ a ZŠ a logické uvažování, čtenářská gramotnost pro MŠ a ZŠ, digitální gramotnost, pohybové dovednosti).)

Akce třídy 🌞 Sluníčka 🌞
Seznam akcí 2023-2024 - 2. pololetí
Únor
16.2.2024začíná kurz plavání 2. pololetí pro přihlášené děti
21.2.2024Karneval na téma Povolání - dopoledne v maskách
15.2.2024ČČK – program „Plyšáková nemocnice“
27.2.2024projektový den MTU „Malý vodohospodář“
29.2.2024Slovensko – spolupráce s rodinou
Březen
6.3.2024Matýsek- vystoupení břichomluvce
12.3.2024Francie
12.3.2024od 16h Přednáška pro rodiče předškolních dětí s pí. psycholožkou Mgr. Jarešovou a p. ředitelem školy PeadDr. Šeblem
14.3.2024Divadlo Romaneto – „Jak pan Slepička a paní Slepičková malovali vajíčka“
18.3.2024Seznámení s kytarou – hudební program
19.3.2024Výlet do Skanzenu v Přerově nad Labem
21.3. 2024Finsko
22.3.2024„Den vody“ – projektový den
26.3.2024projektový den MTU – „Malý energetik“
Duben
3.4. 2024Finsko
9.4. 2024Rumunsko
(9.4.2024Den otevřených dveří v MŠ)
16.4.2024Živí papoušci – ekoprogram
22.4. 2024 MTU - Zpracovatel odpadů
25.4. 2024Návštěva 1. třídy na ZŠ Jarov
29.4.2024Čarodějnický rej v maskách - zábavné dopoledne pro děti
Květen
(6.5. a 7.5.2024Zápis dětí do MŠ 10 – 16 h.)
30.5.výlet Botanická zahrada Hrdlořezy
14.5.2024MTU - Malý archeolog
14.5.2024Den matek – program pro maminky
27.5.2024Fotografování dětí
31.5.2024sportovní dopoledne k MDD
Červen
3.6.2024Program od Ulity - seznámení s digitální technologií pro děti (v Jeseniově ulici č.p. 60)
10.6.2024„Dravci a sovy v letu“ – ekoprogram
???Výlet se zmrzlinou do Malešického parku
12.6.2024Rozloučení s předškoláky – dopolední program
13.6.2024Besídka s rodiči – rozloučení s předškoláky
20.6.2024Dopravní hřiště

Příspěvky

Dotazník pro rodiče MŠ

Dotazník pro rodiče MŠ

Vážení rodiče, chtěli bychom všem poděkovat za spolupráci ve školním roce 2023 - 2O24 a poprosit o zpětnou vazbu formou dotazníku pro rodiče MŠ (k...

V pondělí 3.6. se účastníme programu mimo MŠ - seznámení s digitálními technologiemi pro děti, program je pořádaný Ulitou, doba trvání cca 1,5 h.....

Duben

Duben

3.4. u nás proběhlo seznámení s Finskem. Dětem velmi chutnaly skořicoví šneci, ptaly se na recept - ten najdete...