Historie školy

Z kroniky školy: 

„1. listopadu 1908 byla otevřena na Vackově dvoutřídní celoroční expositura. Vyučování bylo započato dnem 2. listopadu 1908. Výnosem zemské školní rady ze dne 1. března 1920 čítala škola celkem 5 tříd postupných.

25. září 1926 bylo započato s vykopávkou základů a úpravou staveniště pro novou moderní budovu školní. Tato byla během dvou let úplně dokončena, takže se v ní počátkem školního roku 1928 – 29 začalo vyučovati.“

V letech 2014 – 2017 proběhla rozsáhlá rekonstrukce školy. Na nevyužívané části pozemku byla zbudována nová mateřská škola (2015). Následně byla asanována stará budova školní družiny a byla nahrazena novou se střešním hřištěm (2016). Dále následovala rekonstrukce přízemí hlavní budovy s výstavbou nové kuchyně a školní jídelny, sauny a modernizací učeben (2017).

A takto vypadala škola před rekonstrukcí…