🦉 Sovičky 🦉
Denní režim třídy 🦉Sovičky🦉
od 7:00
do 7:30
scházení dětí ve třídě 🐿️Veverek🐿️
od 7:30
do 8:30
ranní hry, skupinové a individuální práce s dětmi, hygiena
od 8:30
do 8:45
dopolední svačina, hygiena
od 8.45
do 9.15
komunitní kruh, řízená činnost, individuální činnost a hra, pohybová chvilka
od 9.15
do 11.00
hygiena, oblékání dětí, pobyt veku, hygiena
od 11:00
do 11:25
oběd, hygiena
od 11:25
do 11:45
odchod dětí po obědě
od 11:25
do 13:45
odpočinek na lehátkách, četba pohádky, hygiena
od 13:45
do 14:00
odpolední svačina, hygiena
od 14:00
do 17:30
volná hra, individuální práce s dětmi, pobyt venku

Třída Sovičky: heterogenní 28 dětí, 3 – 5 let

Pedagogové

  • Zuzana Marková
  • Martina Pospíšilová

Pedagogická práce je zde zaměřena především na adaptaci dětí na prostředí mateřské školy, začleňování do dětského kolektivu, získávání dovedností v oblasti sebeobsluhy, osvojování a respektování pravidel soužití, rozvoj sociálních a komunikativních dovedností.

Akce třídy 🦉 Sovičky 🦉 - Vážení rodiče, sledujte průběžně přehled akcí ve třídě na daný měsíc. Termíny zde jsou předběžné, mohou se v průběhu pololetí změnit. Děkujeme
Seznam akcí 2023-2024 - 2. pololetí
Únor
15.2.2024Karneval na třídě
21.2.2024Kouzelná show
26.2.2024Plyšákova nemocnice
Březen
6.3.2024Matýsek - Břichomluvec
14.3.2024Divadlo Romaneto - Jak pan Slepička a paní Kohoutová malovali vajíčka
26.3.2024Velikonoční dílna s rodiči od 15 h.
Duben
9.4.2024Den otevřených dveří v MŠ
16.4.2024Živí papoušci - Ekoprogram
29.4.2024Čarodějnický rej
Květen
6. a 7.5.2024Zápis dětí do MŠ
27.5.2024 Fotografování dětí 9.00 hod.
30.5.2024Výlet - Krtkův svět ke MDD (dopoledne)
Červen
10.6.2024Dravci a sovy v letu - Ekoprogram

Příspěvky