Zápis do MŠ

Základní informace

9.4. 2024 – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v MŠ (16 – 18 hod.)

6.5. – 7.5. 2024 ZÁPIS DO MŠ (10 – 16 hod.)

20.6. 2024 – Třídní schůzky nově přijatých dětí od 16 hodin v jídelně MŠ. Bude Vám i předáno  rozhodnutí o přijetí,  popřípadně bude k vyzvednuti od 27.5.2024 v hale MŠ.

Jak získat žádost o přijetí?

Žádost o přijetí dítěte do MŠ je možné získat v období 1. 4. 2024 – 7. 5. 2024 těmito způsoby:

 1. Elektronické vygenerování žádosti https://zapisdoms-praha3.praha.eu/ – preferujeme
 2. Vyplněním formuláře
 3. Osobní vyzvednutí v MŠ po předchozí tel. domluvě.

 

Jak zapsat dítě do MŠ?

Ve dnech 6. 5. 2024 nebo 7. 5.2024 v čase 10:00 – 16:00 hod. je nutné doručit do MŠ řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí.

Součástí žádosti je potvrzení od lékaře (očkování nemusí mít děti s povinným předškolním vzděláváním), které si doporučujeme zajistit s předstihem. Z důvodu zdravotního programu máme jiné potvrzení od lékaře než ostatní školky.

Žádosti jsou podávány elektronicky.

Žádost je potřeba vždy řádně vyplnit, vytisknout, podepsat a s razítkem od lékaře doručit do MŠ jedním z následujících způsobů:

 1. Osobní podání – PREFERUJEME a návštěva dítěte při podání přihlášky není nutná
 2. Do datové schránky mateřské školy: 65py9vp (pouze z datové schránky zákonného zástupce)
 3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email) na: skolka@zsjarov.cz
 4. Poštou (rozhodující je datum podání na poště – razítko odeslání pouze 6. nebo 7. 5. 2024):

Napsat na obálku:
ZÁPIS DO MŠ
ZŠ a MŠ Jarov
V Zahrádkách 48/1966
Praha 3 130 00

K zápisu je potřeba:

 • řádně vyplněná a podepsaná žádost, včetně potvrzení od lékaře
 • kopie rodného listu dítěte
 • doklad totožnosti zákonného zástupce
 • doklad o trvalém bydlišti (v případě, že spolu s dítětem skutečně bydlíte na Praze 3, ale nejste zde hlášeni k trvalému pobytu doložte nájemní smlouvu. V nájemní smlouvě musí být být uvedeno jméno dítěte.)
 • občané třetích zemí (tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) Školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR

Pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“, se uskuteční řádný zápis ve dnech 6.5.-7.5.2024.  Upozorňujeme, že děti hlásící se do českých mateřských škol musí mít splněné povinné očkování dle české legislativy.

V případě, že se nebudete moct dostavit k přijímacímu řízení osobně ze závažných důvodů (např. z důvodu nařízené karantény nebo nemoci), kontaktujte nás na emailu skolka@zsjarov.cz, kde se dohodneme na individuálním řešení vzniklé situace.

Kritéria k přijetí dítěte:

 1. bydliště na území Prahy 3
 2. věk dítěte

Postupujeme od nejstaršího po nejmladšího do naplnění kapacity MŠ.

Bylo nebo nebylo přijato dítě do MŠ?

Každé podané žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedena po dobu zápisu.

Po ukončení přijímacího řízení budou zveřejněny registrační čísla spolu s informací o přijetí na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do budovy mateřské školy.

V případě potřeby nás kontaktuje na emailu skolka@zsjarov.cz

Informace budou průběžně aktualizovány.
Sledujte portál https://zapisdoms-praha3.praha.eu/ a stránky naší mateřské školy.