Zápis do ZŠ

Vážení zájemci o naši školu,

v příloze naleznete výsledek zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/25.
Děkujeme za spolupráci.
Vedení školy
 

Vážení zájemci o naši školu,

v příloze naleznete protokol o průběhu losování, které proběhlo dnes v 16 hodin.
Výsledky zápisu zveřejníme 2. května.
Děkujeme za spolupráci.
Vedení školy

Harmonogram zápisu pro školní 2024/2025:

4. 3. – 9. 4. 2024 elektronická registrace k zápisu zde na webových stránkách školy

10. – 11. 4. 2024 zápisy do 1. ročníků v čase, který si zákonný zástupce zvolil při registraci

Podrobné informace k zápisu do 1. tříd i návod k registraci a rezervaci termínu zápisu najdete v dokumentu (Organizace zápisů do ZŠ).

Bližší informace k zápisu do všech základních škol na území Prahy 3, které pro rodiče budoucích prvňáčků připravila MČ Praha 3, najdete https://www.praha3.cz/potrebuji-zaridit/zivotni-situace/skolstvi/informace-k-zapisu-skol.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří pro zájemce z řad rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční ve čtvrtek 22. 2. 2024 od 14,15 do 16,30 hodin. Rodiče si se svými dětmi budou moct projít budovu školy a školní družiny. Ve 14,30 a 15,30 je plánováno setkání s vedením školy.

Aktuální informace

Pro školní rok 2024/2025 budeme otevírat 2 třídy (60 dětí). 

K zápisu do 1. třídy se musí dostavit zákonní zástupci dětí, které se narodily v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dětí, kterým byl pro školní rok 2023/2024 povolen odklad školní docházky. K zápisu se mohou také dostavit zákonní zástupci dětí, které se narodily v období září – prosinec 2018, avšak již s vyjádřením školského poradenského pracoviště. 

Zákonní zástupci, kteří budou pro své dítě žádat odklad školní docházky pro školní rok 2024/2025, se musí k zápisu dostavit již s doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Kontaktní osoby pro informace k zápisům do ZŠ:

Mgr. David Hovorka – zástupce ředitele školy, hovorka@zsjarov.cz

Mgr. Kateřina Petřinová – pověřená organizací zápisu, petrinova@zsjarov.cz, zapisy@zsjarov.cz