Příspěvky

🐞Berušky🐞
Březen

Březen

12.3. od 16.00 hod. přednáška Mgr. Jarešové - Školní zralost ve třídě Sluníček (pouze rodiče předškoláků). Od 18.3. - 28.3. bude probíhat projekt -...