název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Vítejte

                                        Vítejte na stránkách mateřské školy.
Najdete zde informace o dění v MŠ, které jsou řazeny od nejnovějších po nejstarší.
 _________________________________________________________________________________________________
Omlouvání dětí
Stravné a školné: 284 860 653 - p. Košátková
MŠ docházka: 608 753 003 nebo 284 680 004 - p. Hejtmánková
________________________________________________________________________________________________
                                      Prázdninový provoz  pro přihlášené děti
 
_________________________________________________________________________________________________
 
Kroužky v MŠ Jarov na školní rok 2019/2020 probíhající ve spolupráci s DDM Praha 3 - Ulita
 
Keramika (5-7 let) - pondělí 14:30-15:30, přihlašování na odkaze: přihláška keramika
Flétna (5-7 let) úterý, 14:30 - 15:30, přihlašování na odkaze: přihláška flétna
Výuka probíhá ve 20 minutové lekci ve skupince 2-4 dětí (dle pokročilosti)  
Fotbal předškoláci (5-6 let), úterý 13:30 - 14:30, přihlašování na odkaze: přihláška fotbal
_______________________________________________________________________________________________
 
Nafukovací překážková dráha
Den: 17.6.
Všechny třídy
S sebou  - tepláky nebo legíny
_______________________________________________________________________________________________
Rozhodnutí o přijímacím řízení
od 12.6.2019
každý den od 7 - 16 hod v MŠ
vydáváno rozhodnutí ředitele o přijímacím řízení 
_______________________________________________________________________________________
Prevence úrazů
Dne: 13.6.
Čas: 9:00
Všechny třídy
_____________________________________________________________________________________
Loučení s předškoláky
Dne: 12.6.
Čas: 9:30
_____________________________________________________________________________________
Námořnická párty
Třída: Sluníčka - pro rodiče a jejich děti
Čas: 16:30hodin
Kdy: 12.6.
Vstup v námořnickém kostýmu!!!
S sebou: buřty a pečivo k opékání
              sladké a slané pečivo, občerstvení
_______________________________________________________________________________________________
Království železnic
Třída: Berušky
Kdy: 11.6.
Čas: odjezd v 9hodin MHD
________________________________________________________________________________________________
Sportovní soutěže na školní zahradě MŠ
Dne: 4.6.
Čas: 16:00 - 17:00
Akce rodiče s dětmi
za nepříznivého počasí se akce nekoná
___________________________________________________________________________________
Dětský den - Ulita
Dne: 31.5.
Čas: 8:30 - 10:30
Třídy: Sluníčka, Veverky
________________________________________________________________________________________________
 
 rozhodnutí
 
 
 
 
Třídní schůzky pro nově přijaté děti 
Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí se budou konat 5.6. v 16.hodin.
Děkujeme za účast všech rodičů a žádáme, abyste se dostavili bez dětí.
_________________________________________________________________________________________________

 Bez názvu______________________________________________________________________________________________

Dodatek k organizačnímu řádu MŠ Jarov k 1.9.2019

Na podkladu nového financování a zkvalitnění RVP v rámci překrývání hodin učitelek rozšiřujeme provoz MŠ Jarov v době 7:00-17:30 hodin. Reflektujeme tímto na žádosti rodičů.

_________________________________________________________________________________________________

Zápis do MŠ
Dne: 6. a 7.5. 2019 (pondělí/úterý)
Čas: 13. - 17hodin
Kde: přízemí budovy MŠ
S sebou: vyplněnou přihlášku
              doklad totožnosti a místa bydliště - OP
              potvrzení od lékaře (povinná očkování)
Kritéria přijetí: bydliště P3
                      věk dítěte (předškolní docházka rok před nástupem do ZŠ povinná)
_________________________________________________________________________________________________
Třídní schůzky budoucích předškoláků
Třídní schůzky pro rodiče budoucích předškoláků se budou konat 15.5. v 16.hodin ve třídě Veverek.
Informace o složení tříd na příští školní rok. Schůzka s ředitelem školy a učitelkou základní školy.
Děkujeme za účast.
___________________________________________________________________________________________________________________________
 
Planetárium - Kamarádi zvířata 
Dne: 27.5.
Čas: 8:30 hodin
Kde:
_________________________________________________________________________________________________
Výlet Šestajovice
Dne: 29.5.
Dopolední výlet
Kdo: Sluníčka a Sovičky
_________________________________________________________________________________________________
Výlet Nelahozeves
Dne: 30.5.
Kdo: Berušky a Veverky
_________________________________________________________________________________________________

LETNÍ PROVOZ MŠ

předkládáme usnesení rady Městské části pro Prahu 3 ze dne 10. 4. 2019, schválení Letního provozu MŠ pro červenec a srpen 2019. 

_________________________________________________________________________________________________
Kouzelník - Zlobivé míčky 
Dne: 15.4.
Čas: 9:30
_____________________________________________________________________________________
Velikonoční pomlázka 
Dne: 10.4.
Čas: 10:00
_____________________________________________________________________________________
Divadlo - "Jak pan Slepička a paní Kohoutová malovali vajíčka"
Dne: 3.4.
Čas: 9:30
_________________________________________________________________________________________________
Jak připravit budoucího prvňáčka
Zde najdete několik rad a pomůcek, které pomohou rodičům budoucích prvňáčků s přípravou na školu.
Dokument pdf - Co by bylo dobré, aby uměl budoucí prvňáček
  
 
Kuliferdovo desatero
desatero
 
_________________________________________________________________________________________________
Prázdninový provoz v MŠ
Dne: 1. - 12.7. 2019
V provozu 1 - 2 třídy (dle počtu přihlášených dětí)
Na třídách jsou k vyzvednutí přihlášky - vyplnit a odevzdat do konce března.
_________________________________________________________________________________________________
 
           Den otevřených dveří v MŠ 
Dne: 25.4.2019
Čas: 16:00 - 18:00 hodin
_________________________________________________________________________________________________
Živí papoušci a opičky v MŠ
Dne: 25.3. 2019
Čas: 10 hodin.
_____________________________________________________________________________________
Prevence - zdravé zoubky
Dne: 19.3.2019
Třídy: Berušky, Sovičky
_____________________________________________________________________________________
Divadlo v MŠ
Dne: 18.3.
Čas: 9:30 hodin
_____________________________________________________________________________________
Divadlo v MŠ Matýsek a Břichomluvec
Dne: 27.2. 2019
Čas: 9:30hodin
_____________________________________________________________________________________
Schůzka - Jarní škola v přírodě (29.4. - 3.5. 2019)
Dne: 25.2.2019 ve třídě Veverek
Čas: 16.hodin
Účast rodičů přihlášených dětí nutná - dokumentace, informace
 ____________________________________________________________________________________
Přednáška pro rodiče
s ortopedem - MUDr. Kalinová, s fyzioterapeutem - p. Novotná
Dne: 26.2.2019
Čas:16:00 - 17:00 hodin
Místo:Třída Veverek
_________________________________________________________________________________________________ 
Jarní prázdniny
11.2. - 15.2.2019 je v MŠ omezený provoz (1 třída).
_________________________________________________________________________________________________
Pololetní prázdniny
V pátek 1.2.2019 je MŠ uzavřena. 
_________________________________________________________________________________________________
Kurz plavání 2.pololetí
Kurz plavání ve druhém pololetí začíná 5.2.2019
Do 15.2.2019 uhraďte částku 2125Kč paní učitelce Netušilové ve třídě Veverek
_________________________________________________________________________________________________
Ukázková hodina angličtiny
ve čtvrtek 31.1.2019 v 15:30hodin v tělocvičně MŠ
(pro rodiče přihlášených dětí i nové zájemce)
_________________________________________________________________________________________________
Foniatrické vyšetření
Dne: 30.1.
Čas: 9:00
Místo:

_________________________________________________________________________________________________

Divadelní představení - Pohádka z kuchařské čepice

Dne: 28.1.

Čas: 9:15

Místo:

_________________________________________________________________________________________________

Kouzelník

Dne: 16.1.

Čas: 9:30

Místo:

_________________________________________________________________________________________________

Divadelní představení - Vánoce s LA-LA

Dne: 6.12.

Čas: 9:15

Místo:

___________________________________________________________________

Mikulášská besídka

Dne: 5.12.

Čas: 9:45

Místo:

_________________________________________________________________________________________________

Prohlídka pohybového aparátu

Dne: 28.11.

Čas: 9:30

Místo: MŠ

 _____________________________________________________________________________________________

Výchovný koncert 

 Dne: 26.11.

Čas: 9:30

Místo: MŠ

________________________________________________________________________________________________

 Kamarád a šelma

Dne: 21.11.

Čas: 9:30

Program: ekologický

_______________________________________________________________________________________________

Fotografování

Dne: 19.11.

Čas: 8:30

Místo: MŠ

________________________________________________________________________________________________

Poskytování první pomoci

Dne: 12.11.

Čas:9:00

Místo: MŠ

______________________________________________________________________________________________

 Divadelní představení

Dne: 7.11.

Čas: 9:30

Místo: MŠ

Pohádka: Vodnická pohádka

_______________________________________________________________________________________________

 
Pobyt venku
V případě špatných rozptylových podmínek (smog, inverze), které denně zjišťujeme, nechodíme s dětmi na zahradu a vycházku (viz. symbol na dveřích).
Děkujeme za pochopení.
 ____________________________________________________________________________________   
 
Podzimní prázdniny
Dne: 29.10. - 30.10. 2018 (jako v ZŠ)
________________________________________________________________________________________________
Informace ohledně úhrady stravného a školného:

Úhrada školného

Měsíční školné: 800Kč

číslo účtu: 19-2000799309/0800

variabilní symbol: 17....(a poslední čtyři čísla RČ)

                           18....(pouze nové děti ve školním roce 2018/2019)

Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

Úhrada stravného

Měsíční stravné: 798Kč (38Kč/den)

číslo účtu: 030015-2000799309/0800

variabilní symbol: 17....(a poslední čyři čísla RČ)

                          18....(pouze nové děti ve školním roce 2018/2019)

Platby vždy do 20.dne v měsíci.

Informace podává paní hospodářka Košátková Zuzana, tel.č 284 860 653.

_______________________________________________________________________________________________

Fotografování dětí
Dne: 19.11
Čas: 8:30
Místo konání: Mateřská škola
_________________________________________________________________________________________________
Ježek bez jablíček
Dne: 25.10.
Místo konání: Mateřská škola
Třídy: Berušky a Veverky
_________________________________________________________________________________________________
Podzimní slavnost
Dne: 23.10.
Čas: 16:00 
Místo konání: Mateřská škola
Akce ve spolupráci s rodiči.
_________________________________________________________________________________________________
Kuchařská show
Dne: 17.10.
Místo konání: Mateřská škola
_________________________________________________________________________________________________
Divadelní představení
Dne: 8.10.
Pohádka: Sůl nad zlato 
Místo konání: Mateřská škola
_________________________________________________________________________________________________
 
                                                      Malí zahradníci v ZŠ a MŠ Jarov

Předškoláci v MŠ V Zahrádkách se s podporou Městské části Praha 3 zapojili do projektu Záhony pro školky, jehož cílem je probouzet u dětí vztah k půdě a k dobrým zásadám ve stravování. Prostřednictvím péče o záhon děti na vlastní kůži poznají zázrak, když roste mrkev nebo hrášek, cukety, rajčata, dýně, jedlé květy a další dobroty. Hezky od semínka, přes malou a pak velkou rostlinu v půdě, až jak se nakonec dostanou na talíř. Dozvědí se, jak dobře naložit s organickými zbytky, jak je využít pro vlastní pěstování.Ve školní zahradě jsme založili dva vyvýšené záhony a nedočkavě očekáváme objednané příručky pro vyučující a Sešity malého zahradníka, do kterého si děti budou moci zaznamenávat celoroční dění na záhonu. Ještě na podzim zasadíme některé plodiny a také cibulky narcisek, které pak budou prvními veselými posly jara.

________________________________________________________________________________________________

Omlouvání dětí
Stravné a školné: 284 860 653 - p. Košátková
MŠ docházka: 608 753 003 nebo 284 680 004 - p. Hejtmánková
___________________________________________________________________________________________________________________________
 Personální složení tříd pro školní rok 2018/2019
Veverky: Ivana Netušilová - vedoucí učitelka
                 Eva Hladečková
                 Libuše Samotná (sociální asistent)
Sovičky: Bc. Zuzana Bönischová
                Dis. Klára Paulová
Sluníčka: Bc. Barbora Nedvědová
                 Dominka Zemanová
Berušky: Eva Pávková
                 Mgr. Vita Krasylinets