Úplata za vzdělávání v MŠ a ŠD zřizovaných MČ Praha 3

4.06.2024Aktuality ZŠ, Družina, Mateřská škola

N a základě Usnesení č. 391 ze dne 29.5.2024 Rada Městské části Praha 3 stanovuje:

  1.  výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 3 na školní rok 2024/25 ve výši 1300,- Kč
  2. výši měsíční úplaty za zájmové vzdělávání v ŠD a školních klubech zřizovaných MČ Praha 3 na školní rok 2024/25 ve výši 400,- Kč