Světový den vody

25.03.2024Aktuality ZŠ

Vážení rodiče, prarodiče a žáci,
rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za velkou účast na výstavě ke DNI VODY, která se konala ve čtvrtek 21.3.2024 ve školní družině.
Díky Vaší obrovské podpoře škola nakoupí meteorologickou stanici, která poslouží jako pomůcka pro environmentální výchovu, pítka pro ptactvo a fontánu nejen pro zkrášlení školního atria. Část daru bude poskytnuto na nákup pomůcek do školní družiny.
Velké díky také patří všem zapojeným pedagogům a vychovatelům v ŠD.

Škole bylo věnováno jako dar celkem 22.000 Kč.

Martin Marek