Březen

1.03.2024🌞Sluníčka🌞

V průběhu měsíce březen budou probíhat Triády (setkání rodič-dítě-učitel) – termíny k zapsání jsou vyvěšeny u třídy.

Během týdne 4. – 8.3. si děti mohou přinést svou oblíbenou pohádkovou knihu k tématu Moje oblíbená kniha a pohádky.

V úterý 12.3. – Francie – seznámení se základními informacemi tohoto státu, ochutnávka tradiční dobroty – v rámci spolupráce s bilingvní rodinou.

Ve dnech 13., 14., 15.3. – proběhne test tělesné zdatnosti a rozvoje –  pro přihlášené děti – viz. souhlasy.

!! Do 8.3 prosíme o přinesení 3 vajíček k velikonočnímu tvoření. !!

V úterý 19.3. – dopolední výlet – jedeme na výlet do skanzenu v Přerově nad Labem – !! PŘÍCHOD DĚTÍ do 8 hod. !! – svačina zajištěna z mš, dětem dejte s sebou batoh s pitím, kapesníky, pláštěnkou. NÁVRAT do mš do 12:30 h.

Ve čtvrtek 21.3. – Finsko – seznámení se základními informacemi tohoto státu, ochutnávka tradiční dobroty – v rámci spolupráce s bilingvní rodinou.

22.3. je světový Den vody – proto si děti mohou v tomto týdnu přinést knihy, které poskytují srozumitelný přehled všech oblastí, jichž se voda dotýká, které objevují využití vody, odkud se bere, kudy putuje, jaký přínos má pro život….. Zkuste si s dětmi povídat o tomto tématu, přibližte dětem, že voda je vzácná, že není pro všechny samozřejmostí….

Další akce v tomto měsíci dle rozpisu akcí – viz. záložka Akce třídy Sluníčka.