Pražská snítka 2014 – obvodní kolo

Dne 9.4.2014  se v žižkovském Atriu konalo obvodní kolo pěvecké soutěže Pražská snítka. Soutěž probíhala ve třech věkových kategoriích, ve všech naše škola měla své zastoupení.
V 0té kategorii se utkali zpěváci a zpěvačky z prvních tříd. Naši školu reprezentovala dvě děvčata ze třídy I.A – Zlatuška Mackanuková a Nikol Bystrovová.
I. kategorii žáků z 2. a 3. tříd zastupoval Benjamin Poppy ze třídy II.A a Magdalena Bendová ze třídy III.B. V kategorii 4. a 5. tříd se s ostatními utkali Vojtěch Kačírek ze IV.B a Terezka Zahurančíková z V.B.

 Naši zástupci se ve velké konkurenci neztratili a byli porotou oceněni Diplomy a knihou. Byli to Nikol Bystrovová, Magdalena Bendová, Vojtěch Kačírek a Tereza Zahurančíková.

alt alt alt
   
Všem moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Fotografie


 

A P R Í L O V Ý    B Ě H

Dne 1.4.2014 se 22 chlapců a dívek z naší školy zúčastnilo závodů v přespolním běhu s názvem "Aprílový běh s kuřetem".

V osmi kategoriích závodili mladí běžci z celé Prahy a okolí. Závody startoval slavný atlet, bývalý reprezentant, olympionik a mistr Evropy, pan Imrich Bugár. Zájemci od něho mohli získat fotografii s podpisem.

Závody byly napínavé, občas i někdo upadl. Všichni naši borci ale doběhli do cíle.alt

Nejúspěšnější byl Lukáš Plic ze třídy II.A a Eliška Patáková ze III.B. Oba obsadili 4. místo ve své kategorii, vyhráli diplom a sportovní potřeby.              

Závody se vydařily, příznivě nakloněno nám bylo i počasí  .

Fotografie

 


alt

Matematický klokan

V pátek 21.3.2014 se naše škola  zúčastnila  soutěže  Matematický klokan.

Zapojili jsme se v kategorii Cvrček - 2.a 3. třídy (85 dětí) a v kategorii Klokánek - 4. a 5. třídy (72 žáků).

Nejlepší řešitelé:

Cvrček:           Sofie Hegerová ze III.A             82 bodů z max. 90               

Klokánek:        Ema Šnajdrová ze IV.B             105 bodů z max. 120
                         
Filip Melka z V.A                        108 bodů z max. 120
 


Pražská snítka 2014          alt
V úterý 11.3.2014 proběhlo školní kolo pěvecké soutěže Pražská snítka. Žáci soutěžili ve třech kategoriích. V  0 kategoriisoutěžili žáci z prvních tříd,
1. kategorie zahrnovala děti ze druhých a třetích tříd, ve 2. kategorii se utkali žáci ze 4. a 5. tříd.  Celkem se soutěže zúčastnilo 29 dětí. Porota neměla lehký úkol, protože děti předvedly vyrovnané výkony. Nakonec  rozhodla takto:

altV 0. kategorii třetí místo obsadila Klaudie Kmentová,
druhé Nikol Bystrovová a na prvním místě skončila Zlata Mackanuková, všechny z I.A.

V 1. kategorii se na třetí příčce umístila Sofia Cermanová ze II.B,
na druhém místě skončil Benjamin Poppy ze II.A a nejvíce se porotě líbila Magdalena Bendová ze třídy III.B.

Ve 2. kategorii žáků 4. a 5. tříd zabodovaly Valentina Homolová  z V.A a Adéla Čuchnová ze IV.B, dělí se o krásné 3. místo. Druhá skončila Tereza Zahurančíková ze třídy V.B.  Tuto kategorii vyhrál Vojtěch Kačírek ze  IV.B.
                                                                                                                                   alt

Všem zúčastněným děkujeme za krásné výkony, vyučujícím za jejich přípravu a prvním dvěma z každé kategorie budeme držet palce do obvodního kola, které proběhne ve středu 9.4.2014 v Atriu.

Fotografie


Stavba MŠ bude zahájena

Jak jste již mohli číst v Radničních novinách, 1.4.2014 by měla začít výstavba nové mateřské školy na školním hřišti ZŠ V Zahrádkách, která bude po uvedení do provozu součástí naší školy.

Se začátkem stavby jsme nuceni přistoupit k bezpečnostním opatřením a od 1.4.2014 již nebudeme moci využívat horní část školního hřiště. Stavba bude řádně oplocena a označena.

Vzhledem k tomu, že technika na stavbu bude přijíždět ulicí Na Chmelnici, prosíme rodiče, aby upřednostňovali příjezd ke škole z ulice Pod Lipami (pod školou).

ŠD a ZŠ budou využívat pro tělesnou výchovu a mimoškolní činnost náhradní prostory na Židovských pecích.

Děkujeme za pochopení !
 


Dotazník    M A P A   Š K O L Y

V letošním roce neproběhne tradiční testování žáků 3. a 5. tříd, ale vylosované třídy se zúčastní anonymního šetření společnosti Scio s názvem "Mapa školy".
Šetření je zacíleno na vzájemné vztahy, postoje, názory a přání týkající se výuky, vzdělávání, prostředí školy a také na představy o dalším zaměření školy
Projekt mapuje současně názory všech důležitých aktérů školy - ředitele, učitelů, rodičů, žáků i provozních zaměstnanců školy.

Jedná se o tyto třídy:   I.A  -   II.B  -   III.B  -   IV.A  -   V.A

 

Prosíme proto rodiče vylosovaných tříd, aby byli nápomocni při tomto šetření a anonymně vyplněné dotazníky dle pokynů uvedených na dotazníku poslali do školy nejlépe do pátku 14.3. 2014.

Všem děkujeme za čas věnovaný vyplnění dotazníku a za spolupráci!

 


Obvodní kolo recitační soutěže Pražské poetické setkání

 

V úterý 4.3. se v komcertní a výstavní síni Atium na Žižkově konalo obvodní kolo recitační soutěže Pražské poetické setkání.

Sešli se tu zástupci všech škol z třetího pražského obvodu, aby soutěžili v mluveném projevu. Za naši školu se tohoto klání zúčastnili postupující ze školního kola:

Za 0. kategorii Max Sedláček ze třídy I.A a Štěpán  Linhart ze třídy I.B.

Za 1. kategorii Benjamin Poppy ze II.A a Eliška Patáková ze III.B.

Za 2. kategorii Ema Šnajdrová ze třídy IV.B a Tereza Jiránková ze třídy V.B.

Všichni předvedli krásné výkony, obdrželi Pamětní list a výkon Elišky Patákové ze třídy III.B porota ocenila Čestným uznáním.

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Elišce gratulujeme!

 


Matematické klání o zlaťáky Jiřího z Poděbrad

Ve čtvrtek 6.3.2014 se dvě družstva žáků naší školy zúčastnila matematické soutěže O zlaťáky Jiřího z Poděbrad.

alt

V mladší kategorii soutěžil tým počtářů ze třetích ročníků ve složení Tonda Šimůnek, Viktor Šimůnek, Pepa Šimůnek, Honza Gaspar a Metoděj Bezděk, který vybojoval 1. místo!!!      

Druhý tým žáků pátých tříd ve složení  Adélka Kulhavá, Magdalena Rusová, Adam Kroha, Filip Melka a Albert Bezděk se umístili
na pěkném čtvrtém místě!
alt


  Výborně! Všem děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme!

 Fotografie

 


7.3.2014

alt!!!   SOUTĚŽ   !!!

NAVRHNĚTE  LOGO  NAŠEHO MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU  HRY

Stáhnout tento soubor (Logo leták.pdf)Více čtěte zde!

 

                  


7.3.2014

ZÁBAVNÉ   HRY

MILÍ ŽÁCI

MAMINKY, BABIČKY, TATÍNKOVÉ, DĚDEČKOVÉ A PŘÁTELÉ

HLEDÁME   NÁMĚTY NA   HRY  
PRO 2 – 10 HRÁČŮ,


KTERÉ BYCHOM NAUČILI NAŠE ANGLICKÉ A ŠPANĚLSKÉ KAMARÁDY.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  


13.2.2014

Pražské poetické setkání

 

Výsledky školního kola recitační soutěže

V úterý 11.2.2014 se konalo školní kolo recitační soutěže "Pražské poetické setkání".

Soutěže se celkem zúčastnilo 34 dětí, které se utkaly ve třech kategoriích.Všichni převedli velmi pěkné výkony, proto nebylo vůbec jednoduché vybrat pouze dva zástupce z každé kategorie.

Do obvodního kola postupují tito žáci a zákyně:

alt                                    

Za 0. kategorii Max Sedláček ze třídy I.A a Štěpán  Linhart ze třídy I.B.

Za 1. kategorii Benjamin Poppy ze II.A a Eliška Patáková ze III.B.

Za 2. kategorii Ema Šnajdrová ze třídy IV.B a Tereza Jiránková ze třídy V.B.

Všem postupujícím gratulujeme a 4.3.2014, kdy se koná obvodní kolo, jim budeme držet palce!

  Další fotografie

 


12.2.2014

 

 Sběr víček dále pokračuje! 

Za období od listopadového průběžného vážení plastových víček se jich v jednotlivých třídách podařilo nasbírat poměrně málo. Po dohodě třídních učitelů a vedení školy bude tentokrát kolo této soutěže celoroční a skončí až koncem června.

 

 

Sbírejte tedy pilně dál! Děkujeme!

 


26.1.2014

Matematická olympiáda 5. ročníky

 

Dne 22.1.2014 se konalo obvodní kolo matematické olympiády, kterou pořádal DDM Ulita a její výsledky se započítávají do bojů o Pohár starosty Hartiga.

Naši školu reprezentovali tito žáci a žákyně:

 

Magdalena Rusová ( 6. místo),  Adam Kroha (23.  - 29. místo)  a  Filip Melka (34. - 36. místo), všichni   z  V.A,  dále  Adéla Kulhavá ( 15. - 19. místo) a Albert Bezděk (20. - 29. místo), oba  z V.B.

 

Celkově obsadili krásné 5. místo a získali cenné body do soutěže o Pohár starosty Hartiga.

Gratulujeme!

 Fotografie 

ROZHODNUTÍ  O  PŘIJETÍ  ŽÁKŮ

K  PLNĚNÍ  ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

 

PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2014/15

 

Výsledky k nahlédnutí zde:

Stáhnout tento soubor (Rozhodnutí o přijetí 2014-15.pdf)Rozhodnutí o přijetí žáků do prvních tříd pro šk. rok 2014/15

 


 

OMEZENÍ POHYBU RODIČŮ PO BUDOVĚ ŠKOLY 

Od pondělí 20.1.2014 bude vstup do budovy školy z důvodu bezpečnosti žáků omezen. Rodiče budou moci do budovy školy po předchozí domluvě s vyučujícími nebo vedením školy, v ostatních případech jim bude ráno ve vestibulu k dispozici vychovatelka ŠD.

 

Po vyučování  budou rodiče či jiní dospělí čekat na děti v malém vestibulu.Ú S P Ě Š N Í    F L O R B A L I S T É

V pátek 17.1.2014 se družstvo 12ti žáků 4. a 5. tříd  zúčastnilo za doprovodu pana učitele Hory obvodního turnaje ve florbale. Celkem nastoupilo 8 družstev ze ZŠ Prahy 3.

Složení našeho mužstva: brankáři Pavel Chmel a Jan Slezák ze třídy IV.A, kapitán Marek Čejka, Martin Pokorný, oba z V.B, Kanak Sonakiya, Karel Hynek, Šimon Budík a Šimon Vik ze IV.A, Jakub Hořák, Adam Kroha, Jakub Toman a Filip Melka z V.A.

 

V základním kole jsme 2krát remizovali: se ZŠ Chelčického 2 : 2 a se ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkowic 3:3. Díky vítězství nad ZŠ Jeseniova 5:1 jsme postoupili do finálové skupiny. V té jsme oba zápasy vyhráli: se ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 5:3 a se ZŠ K Lučinám 6:2.alt
Celkové vítězství nakonec připadlo družstvu ZŠ Chelčického, které mělo stejný počet bodů jako my, ale měli lepší skóre, neboť v posledním zápase nastřílelo 9 gólů.
Naše družstvo získalo stříbrné medaile, bronz připadl našim tradičním soupeřům ze ZŠ K Lučinám.

Všichni hráči podali skvělé výkony, včetně obou brankářů. Mezi všemi nejvíce vynikal Marek Čejka ze třídy V.B. Splnil beze zbytku roli kapitána a tahouna mužstva.

Velká gratulace všem za vzornou reprezentaci školy!                     

Fotografie

 


13.1.2014

Matematická olympiáda

Dne 10.1.2014 proběhlo vyhodnocení školního kola Matematické olympiády, kterou pořádá DDM Ulita.

Školního kola se zúčastnili tito žáci a žákyně:

Adélka Kulhavá a Albert Bezděk ze třídy V.B, Veronika Ulmanová, Magdaléna Rusová, Filip Melka, Radim Dvořák, Adam Kroha, Oskar Jelínek a Michal Hájek ze třídy V.A.

Fillip Melka, Adélka Kulhavá, Magdaléna Rusová, Adam Kroha a Albert Bezděk postupují do obvodního kola. Držíme jim palce!


 

19. 12. 2013

Projekt

"Štafetové zimní přikrmování ptáčků naší školní zahrady"

 

Dne 17. prosince 2013 byl panem ředitelem a třídou IV. B zahájen nový školní projekt. Žáci jednotlivých tříd během zimního období postupně vždy zhruba po deseti dnech rozvěsí v areálu školy pro ptáčky lojové koule a budou průběžně dosypávat do krmítek slunečnicová či jiná vhodná semínka.

Finanční náklady spojené s touto akcí budou částečně hrazeny z výtěžku za sběr plastových víček. Věříme, že se žáci i jejich rodiče do našeho projektu aktivně zapojí a pomohou zajistit ze svých zdrojů potřebné větší množství produktů k přikrmování.

Děkujeme za spolupráci.

 

Štafeta: I. A (6. - 15. 1.), I. B (16. - 21. 1.), II. A (27. 1. - 5. 2.), II. B (6. - 14. 2.), III. A (24. 2. - 5. 3.), III. B (6. - 14. 3.), IV. A (17. - 26. 3.), V. A (27. 3. - 4. 4.), V. B (7. - 16. 4.)

 Fotografie - Třída IV.B


Vážení rodiče,

ve středu 11.12.2013 jste všichni obdrželi do svých e-mailových schránek důležité sdělení týkající se angličtiny naší školy. Prosíme o kontrolu vašich mailů a v případě, že jste tento mail z nějakého důvodu neobdrželi, zde ho najdete v plném znění.

 

 Výuka anglického jazyka ve škole a další možnosti (mezinárodní zkoušky)

 

UPOZORNĚNÍ: Následující zpráva je určena zejména rodičům žáků navštěvujících 3.- 5.třídu, ale rádi bychom informovali rodiče všech žáků naší školy o nových pozitivních směrech týkajících se výuky anglického jazyka.

 

 

Vážení rodiče,

 

s radostí bychom Vám chtěli sdělit, že ZŠ Jarov se v nedávné době jako první škola v České republice stala součástí nového mezinárodního programu nazvaného Cambridge English Schools. Pro naši školu je to velká čest a privilegium a společně s ředitelkou anglického programu EATS působícího na naší škole paní Deannou Barešovou, ředitelem školy a jeho zástupcem jsme nadšeni, že můžeme být součástí tohoto význačného cambridgeského programu. Na rozdíl od našeho současného statusu – naše škola je členem Asociace cambridgeských škol v ČR, je členství v programu Cambridge English Schools mezinárodní. Této pocty se nám od Cambridge dostalo na jejich konferenci konané dne 22. listopadu 2013 (

http://www.cambridgeenglishschools.cz/index.php/all-news).

 

 

Abychom se mohli stát členy tohoto exkluzivního programu (očekává se, že toto členství nezíská více jak deset škol v celé zemi), musíme splnit dva hlavní požadavky. Za prvé musí naše škola používat pro výuku angličtiny materiály nakladatelství Cambridge a za druhé musíme připravit naše žáky ke zkouškám Cambridge Young Learners Exams (YLE - Starters, Movers, Flyers). Jak všichni víte, naše povinná výuka angličtiny i program EATS již mnoho let používá učebnice Cambridge (Kid's Box, Primary Colours, Super Minds), takže tento požadavek snadno splňujeme. Někteří z Vás také , že EATS program organizuje již několik let pro své žáky zkoušky YLE.

 

 

V návaznosti na náš nový status Cambridge English School bychom rádi společně s programem EATS a Deannou Barešovou nabídli možnost složení těchto mezinárodně uznávaných zkoušek i dětem, které nenavštěvují angličtinu s rodilým mluvčím, neboť i jejich výuka angličtiny je podložena učebnicemi splňujícími kritéria přípravy k těmto zkouškám. Proto je nutné, abychom poskytli rodičům i žákům více informací o zkouškách a o výhodách jejich skládání.

 

 

Pro žáky navštěvující 3. třídu nebo 4. třídu jsou vhodné zkoušky Starters, pro 5. třídu pak zkoušky Movers (popřípadě Starters).

 

Pokud Vaše dítě navštěvuje 3.- 5.třídu a Vy si přejete, aby zkoušku YLE skládalo, velice bychom Vám doporučovali zúčastnit se dne 14. ledna 2014 informační schůzky, kde se dozvíte více o těchto zkouškách, o tom, jak budou organizovány, a také o jejich ceně. Schůzka se uskuteční od 18:00 do 18:30 hodin ve školní tělocvičně. Na schůzku pak budou navazovat třídní schůzky (od 18:30 hodin). Schůzku povede zástupce zkouškového syndikátu Cambridge English Language Assessment a zástupce organizace British Council, která je naším partnerem při pořádání zkoušek. Všichni z nás budeme připraveni zodpovědět Vaše dotazy.

 

 

Následně po schůzce se budete muset rozhodnout:

         1.        zda si přejete, aby Vaše dítě zkoušku skládalo
 2.        jakou zkoušku bude Vaše dítě skládat

 

   následující dva body nejsou povinné ani nutné:

3. zda si přejete, aby Vaše dítě navštěvovalo jeden z našich desetidenních pátečních přípravných kurzů, které začnou na jaře (za tento kurz se bude hradit kurzovné)

 

  4. zda si přejete objednat přípravné materiály ke zkouškám, které byste použili k domácí přípravě (za tyto materiály je potřeba také zaplatit)

  Pokud byste se z nějakého důvodu nemohli schůzky zúčastnit a přejete si, aby Vaše dítě zkoušku skládalo, kontaktujte nás prosím emailem.

  Doufám, že i Vy budete společně s námi hrdí na to, že se naše škola stává známější a uznávanější pro svou vysokou úroveň výuky anglického jazyka, a také že využívá skvělé příležitosti, kterou s sebou členství v programu Cambridge English Schools přináší!

  Zároveň Vám v příloze zasíláme doplňující informace o zkouškách pro děti a mládež, které si můžete v případě zájmu prostudovat ještě před naší schůzkou dne 14. ledna.

  S přáním příjemného prožití Vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí v novém roce 2014,

  PaedDr. Stanislav Šebl, Mgr. Petra Homolová, Mgr. Marie Zahálková

 homolova@zsjarov.cz

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript