název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Zápisy ZŠ

3. května 2021

Vážení,

v příloze najdete rozhodnutí ředitele školy k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/22.

Děkujeme za zájem o naši školu a těšíme se na spolupráci. 

Vedení školy

 

 

Vážení rodiče,

rozhodnutí ŘŠ o přijetí či nepřijetí očekávejte začátkem května. Uchazeči jsou po dobu trvání správního řízení až do rozhodnutí evidováni pod kódem, který jim bylo přidělen při registraci (viz pravý horní roh přihlášky). Zákonný zástupce má dle správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a nahlížet do spisu.

 

Zápisy do prvních tříd ZŠ Jarov se uskuteční 

14. - 15. 4. 2021

Zápisy se pro registrované uchazeče uskuteční ve středu 14. 4. od 13,00 do 17,30 a ve čtvrtek od 8,30 do 13,00. Prosíme rodiče, aby dodržovali časy své rezervace a hygienická pravidla (respirátory a rozestupy v celém areálu školy). Děkujeme a těšíme se na Vás. 

 

Elektronická registrace k zápisu do 1. tříd bude spuštěna zde od 1. 4. 2021. Součástí registrace budou všechny potřebné formuláře.

 

ZápisyOnline

zapisy online 200x200

(https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsjarov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4509#)

 

Vážení rodiče,
velmi nás těší Váš zájem o ZŠ Jarov.
Vzhledem k aktuální pandemické situaci bohužel nelze uskutečnit den otevřených dveří. 

V přílohách dole na stránce najdete základní informace o naší škole (Vítejte u nás!) a Manuál pro registraci k zápisu do ZŠ.

Pokud byste měli nějaký doplňující dotaz, rádi Vám ho zodpovíme na online setkání, které se uskuteční v pondělí 29. 3. 2021 od 14.00 do 16.00 hodin a ve středu 31. 3. 2021 od 14.30 do 16.30 hodin.

Přihlásit se můžete přes následující odkaz https://meet.google.com/rqx-fafr-whb

 

 

Odkaz na informace MČ Praha 3 k zápisům do 1. tříd ve školním roce 2020/21:

https://www.praha3.cz/samosprava/oblasti/skolstvi-a-vzdelavani/skoly-zrizene-mc-praha-3/zakladni-skoly/zapis-do-zs

LEAP After-School English ZŠ Jarov přijímá žáky na školní rok 2021-2022. Více informací najdete na https://www.leapcz.com

 

 

K zápisu se musí dostavit zákonní zástupci dětí, které se narodily v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, kterým byl pro školní rok 2020/2021 povolen odklad školní docházky. K zápisu se mohou také dostavit zákonní zástupci dětí, které se narodily v období září - prosinec 2015, avšak již s vyjádřením školského poradenského pracoviště. 

Zákonní zástupci, kteří budou pro své dítě žádat o odklad školní docházky pro školní rok 2021/2022, se musí k zápisu dostavit již s doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře.