název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Zápisy MŠ

 

ZÁPIS DO MŠ -  2023/2024

 

 

Předkládáme Vám seznam číselných identifikátorů dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v naší MŠ pro školní rok 2023/2024:

1 1254153728 MŠJ2023/47 Přijato Běžné třídy
2 2457384448 MŠJ2023/50 Přijato Běžné třídy
3 2519419392 MŠJ2023/5 Přijato Běžné třídy
4 2689259008 MŠJ2023/65 Přijato Běžné třídy
5 2831411456 MŠJ2023/60 Přijato Běžné třídy
6 2838913536 MŠJ2023/108 Přijato Běžné třídy
7 2990492864 MŠJ2023/106 Přijato Běžné třídy
8 3093243648 MŠJ2023/6 Přijato Běžné třídy
9 3358426112 MŠJ2023/102 Přijato Běžné třídy
10 3403703296 MŠJ2023/98 Přijato Běžné třídy
11 3477193645 MŠJ2023/9 Přijato Běžné třídy
12 3850171008 MŠJ2023/23 Přijato Běžné třídy
13 4067034242 MŠJ2023/87 Přijato Běžné třídy
14 4161263136 MŠJ2023/17 Přijato Běžné třídy
15 4262012672 MŠJ2023/31 Přijato Běžné třídy
16 4525256192 MŠJ2023/40 Přijato Běžné třídy
17 4592765448 MŠJ2023/38 Přijato Běžné třídy
18 4675334912 MŠJ2023/16 Přijato Běžné třídy
19 4782210566 MŠJ2023/10 Přijato Běžné třídy
20 5302262784 MŠJ2023/100 Přijato Běžné třídy
21 5402325504 MŠJ2023/44 Přijato Běžné třídy
22 5678785536 MŠJ2023/99 Přijato Běžné třídy
23 5700719872 MŠJ2023/83 Přijato Běžné třídy
24 5840493121 MŠJ2023/18 Přijato Běžné třídy
25 6395746816 MŠJ2023/90 Přijato Běžné třídy
26 6900909568 MŠJ2023/28 Přijato Běžné třídy
27 7561309696 MŠJ2023/112 Přijato Běžné třídy
28 7566061568 MŠJ2023/36 Přijato Běžné třídy
29 7634533376 MŠJ2023/2 Přijato Běžné třídy
30 7854713472 MŠJ2023/66 Přijato Běžné třídy
31 8124791296 MŠJ2023/81 Přijato Běžné třídy
32 9161487232 MŠJ2023/58 Přijato Běžné třídy
33 9268204032 MŠJ2023/103 Přijato Běžné třídy

 

 

 

Třídní schůzky nově přijatých dětí pro šk.r. 2023 - 2024 se uskuteční - 15.6. od 16 hodin v jídelně MŠ. Bude Vám i předáno rozhodutí o přijetí,  popřipadě je k vyzvednuti od 22.5.2023 v hale MŠ.

Děkujeme

 

 

 

 

 

 

4.4.2023 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v MŠ  (16 - 18 hod.)

3.5. - 4.5.2023 - ZÁPIS DO MŠ ( 10 - 17 hod.)

 

1.6.2023 - Zápis pro děti z UKRAJINY s vízem " Strpění " nebo " Dočasné ochrany" - ( 10-13 hod. )

 

 Podrobnější informace ohledně zápisu budou zveřejněny na webových strankách koncem března. Děkujeme

 

Jak získat žádost o přijetí?

Žádost o přijetí dítěte do MŠ je možné získat v období 1. 4. 2023 – 4. 5. 2023 těmito způsoby:

1. Elektronické vygenerování žádosti https://zapisdoms-praha3.praha.eu/ – preferujeme

nebo

2. Na webových strankách naší MŠ na hlavním panelu ( formuláře ke stažení )

3. Osobní vyzvednutí v MŠ po předchozí tel. domluvě.

 

Jak zapsat dítě do MŠ?

Ve dnech 3. 5. 2023 nebo 4. 5.2023 v čase 10:00 - 17:00 hod. je nutné doručit do MŠ řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí.

Součástí žádosti je potvrzení od lékaře (očkování nemusí mít děti s povinným předškolním vzděláváním), které si doporučujeme zajistit s předstihem. Potvrzení od lékaře je možné stáhnout na konci stránky ( z důvodu zdravotního programu máme jiné potvrzení od lékaře než ostatní školky – nechceme Vás posílat 2x k lékaři)


Pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“, se uskuteční dodatečný zápis v období od 1.června 2023. Konkrétní datum zápisu bude upřesněno na stránkách mateřských škol a  na webu městské části v průběhu května. Upozorňujeme, že děti hlásící se do českých mateřských škol musí mít splněné povinné očkování dle české legislativy.

Žádosti jsou podávány elektronicky.

Žádost je potřeba vždy řádně vyplnit, vytisknout, podepsat a s razítkem od lékaře doručit do MŠ jedním z následujících způsobů:

1. Osobní podání - PREFERUJEME a návštěva dítěte při podání přihlášky není nutná

2. Do datové schránky mateřské školy: 65py9vp (pouze z datové schránky zákonného zástupce)

3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email) na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4. Poštou (rozhodující je datum podání na poště – razítko odeslání pouze 3. nebo 4. 5. 2023):

ZŠ a MŠ Jarov                                                napsat na obálku – ZÁPIS DO MŠ

V Zahrádkách 48/1966

Praha 3 130 00

K zápisu je potřeba:

 řádně vyplněná a podepsaná žádost, včetně potvrzení od lékaře (nemusí mít děti s povinným předškolním vzděláváním)

 kopie rodného listu dítěte

 doklad totožnosti zákonného zástupce

 doklad o trvalém bydlišti (v případě, že spolu s dítětem skutečně bydlíte na Praze 3, ale nejste zde hlášeni k trvalému pobytu doložte nájemní smlouvu. V nájemní smlouvě musí být být uvedeno jméno dítěte.)

 občané třetích zemí (tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) Školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR

V případě, že se nebudete moct dostavit k přijímacímu řízení osobně ze závažných důvodů (např. z důvodu nařízené karantény nebo nemoci), kontaktujte nás na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kde se dohodneme na individuálním řešení vzniklé situace.

Kritéria k přijetí dítěte:

1. bydliště na území Prahy 3

2. věk dítěte

Postupujeme od nejstaršího po nejmladšího do naplnění kapacity MŠ.

 Bylo nebo nebylo přijato dítě do MŠ?

Každé podané žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedena po dobu zápisu.

Po ukončení přijímacího řízení budou zveřejněny registrační čísla spolu s informací o přijetí na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do budovy mateřské školy.

V případě potřeby nás kontaktuje na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zápis do MŠ 2021 logo

Sledujte portál https://zapisdoms-praha3.praha.eu/ a stránky naší mateřské školy.

 Zobrazení: 3433
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Třídní schůzky nově přijatých dětí pro šk.r. 2022 - 2023 se uskuteční ve středu 22.6. od 16 hodin v jídelně MŠ.  Prosíme přijďte bez dětí a vem te si sebou psací náčiní, z důvodu vyplnění dokumentů. Bude Vám i předáno rozhodutí o přijetí. 

Děkujeme

 

Zápis pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“, se uskuteční dodatečný zápis 1. června 2022 v čase 14 - 17hod.

Pro generování přihlášek bude tato aplikace otevřena od 23. 5. 2022. Návod na aplikaci v ukrajinštině najdete zde

Podrobnosti co s sebou k zápisu a další informace najdete na webových stránkách MČ Praha 3.

Upozornění:

Dle informací Ministerstva školství je žádoucí zápis s dětmi absolvovat, aby byl oficiálně zmapován zájem a skutečný počet dětí, pro které bude třeba hledat řešení a vytvářet náhradní kapacity.

Nicméně rodiče dětí upozorňujeme, že bohužel kapacity mateřských škol na MČ Prahy 3 jsou na svých limitech. Děti budou přijímány na základě kritéria věku. Lze tedy předpokládat, že budou přijaty zejména předškolní děti, a těm bude nabídnuto místo centrálně, tam kde místo bude. Stačí tedy podat jen jednu přihlášku. Seznam nepřijatých dětí bude předán Ministerstvu školství.

 

Запис для дітей з України, які прибули до ЧР після 24. 2. 2022 і мають візу "Толерантності" або "Тимчасовий захист", відбудеться 1 червня 2022 року.

Додаток для заповнення заяв буде відкритий з 23. 5. 2022 рік. Інструкцію щодо заповнення українською мовою можна знайти тут.

Деталі, що взяти з собою на запис та іншу інформацію можна знайти на веб-сайті МЧ Прага 3.

 

Увага!

Міністерство освіти просить, реєструвати дітей у садочок, щоб офіційно з'ясувати інформацію про попит та реальну кількість дітей, для яких потрібно буде знайти альтернативне рішення і створити додаткові місця.

При цьому звертаємо увагу батьків на те, що, на жаль, в дитячих садках в МЧ Прага 3 обмаль місць. Дітей прийматимуть за віковим критерієм. Тож, є велика ймовірність, що будуть прийняті переважно дошкільнята (6-5 років) і їм буде запропоновано місце централізовано, тобто там, де воно буде. Достатньо подати лише одну заяву. Список неприйнятих дітей буде передано Міністерству освіти.

 

Předkládáme Vám seznam číselných identifikátorů dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v naší MŠ pro školní rok 2022/2023:

1 1185370176 MŠJ2022/20 Přijato Běžné třídy
2 1834265684 MŠJ2022/26 Přijato Běžné třídy
3 1865159684 MŠJ2022/63 Přijato Běžné třídy
4 1875886086 MŠJ2022/74 Přijato Běžné třídy
5 2047364608 MŠJ2022/71 Přijato Běžné třídy
6 2129922048 MŠJ2022/91 Přijato Běžné třídy
7 2133827584 MŠJ2022/75 Přijato Běžné třídy
8 2251815689 MŠJ2022/52 Přijato Běžné třídy
9 2471176192 MŠJ2022/50 Přijato Běžné třídy
10 2543218688 MŠJ2022/30 Přijato Běžné třídy
11 2816569344 MŠJ2022/11 Přijato Běžné třídy
12 3271281152 MŠJ2022/48 Přijato Běžné třídy
13 3417685248 MŠJ2022/1 Přijato Běžné třídy
14 3586487296 MŠJ2022/18 Přijato Běžné třídy
15 3810371584 MŠJ2022/6 Přijato Běžné třídy
16 3908019217 MŠJ2022/7 Přijato Běžné třídy
17 3976055808 MŠJ2022/44 Přijato Běžné třídy
18 3988365312 MŠJ2022/36 Přijato Běžné třídy
19 4304252032 MŠJ2022/29 Přijato Běžné třídy
20 4360886016 MŠJ2022/87 Přijato Běžné třídy
21 4397916672 MŠJ2022/38 Přijato Běžné třídy
22 4445296648 MŠJ2022/39 Přijato Běžné třídy
23 4710626176 MŠJ2022/33 Přijato Běžné třídy
24 4905452736 MŠJ2022/78 Přijato Běžné třídy
25 5028879364 MŠJ2022/21 Přijato Běžné třídy
26 5065143168 MŠJ2022/66 Přijato Běžné třídy
27 5402535682 MŠJ2022/17 Přijato Běžné třídy
28 5494280192 MŠJ2022/40 Přijato Běžné třídy
29 5600306944 MŠJ2022/69 Přijato Běžné třídy
30 5745160704 MŠJ2022/64 Přijato Běžné třídy
31 5936113288 MŠJ2022/77 Přijato Běžné třídy
32 6479592448 MŠJ2022/73 Přijato Běžné třídy
33 6561612893 MŠJ2022/51 Přijato Běžné třídy
34 6651639424 MŠJ2022/56 Přijato Běžné třídy
35 6665032323 MŠJ2022/2 Přijato Běžné třídy
36 6772360704 MŠJ2022/23 Přijato Běžné třídy
37 6936405504 MŠJ2022/37 Přijato Běžné třídy
38 7083335684 MŠJ2022/95 Přijato Běžné třídy
39 7216021248 MŠJ2022/8 Přijato Běžné třídy
40 7408066048 MŠJ2022/61 Přijato Běžné třídy
41 7828934144 MŠJ2022/57 Přijato Běžné třídy
42 8078797524 MŠJ2022/70 Přijato Běžné třídy
43 8403926784 MŠJ2022/85 Přijato Běžné třídy
44 8550750723 MŠJ2022/94 Přijato Běžné třídy
45 8822912768 MŠJ2022/14 Přijato Běžné třídy
46 9424437504 MŠJ2022/45 Přijato Běžné třídy
47 9470570928 MŠJ2022/72 Přijato Běžné třídy
48 9612910592 MŠJ2022/28 Přijato Běžné třídy

Jak získat žádost o přijetí?

Žádost o přijetí dítěte do MŠ je možné získat v období 1. 4. 2022 – 4. 5. 2022 těmito způsoby:

1. Elektronické vygenerování žádosti https://zapisdoms-praha3.praha.eu/ – preferujeme

nebo

2. po domluvě na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Jak zapsat dítě do MŠ?

Ve dnech 3. 5. 2022 nebo 4. 5.2022 v čase 9:00 - 17:00 hod. je nutné doručit do MŠ řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí.

Součástí žádosti je potvrzení od lékaře (očkování nemusí mít děti s povinným předškolním vzděláváním), které si doporučujeme zajistit s předstihem. Potvrzení od lékaře je možné stáhnout na konci stránky ( z důvodu zdravotního programu máme jiné potvrzení od lékaře než ostatní školky – nechceme Vás posílat 2x k lékaři)

Děti s českým občanstvím a děti cizinci s trvalým pobytem v ČR mají ve standardním zápisu (tj. 3. a 4.května 2022) do mateřských škol přednostní místa. 

Pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“, se uskuteční dodatečný zápis v období od 1.června 2022 do 15.července 2022. Konkrétní datum zápisu bude upřesněno na stránkách mateřských škol a  na webu městské části v průběhu května. Upozorňujeme, že děti hlásící se do českých mateřských škol musí mít splněné povinné očkování dle české legislativy.

 

Žádosti jsou podávány elektronicky.

Žádost je potřeba vždy řádně vyplnit, vytisknout, podepsat a s razítkem od lékaře doručit do MŠ jedním z následujících způsobů:

1. Osobní podání - PREFERUJEME a návštěva dítěte při podání přihlášky není nutná

2. Do datové schránky mateřské školy: 65py9vp (pouze z datové schránky zákonného zástupce)

3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email) na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4. Poštou (rozhodující je datum podání na poště – razítko odeslání pouze 3. nebo 4. 5. 2022):

ZŠ a MŠ Jarov                                                napsat na obálku – ZÁPIS DO MŠ

V Zahrádkách 48/1966

Praha 3 130 00

 

K zápisu je potřeba:

 řádně vyplněná a podepsaná žádost, včetně potvrzení od lékaře (nemusí mít děti s povinným předškolním vzděláváním)

 kopie rodného listu dítěte

 doklad totožnosti zákonného zástupce

 doklad o trvalém bydlišti (v případě, že spolu s dítětem skutečně bydlíte na Praze 3, ale nejste zde hlášeni k trvalému pobytu doložte nájemní smlouvu. V nájemní smlouvě musí být být uvedeno jméno dítěte.)

 občané třetích zemí (tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) Školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR

V případě, že se nebudete moct dostavit k přijímacímu řízení osobně ze závažných důvodů (např. z důvodu nařízené karantény nebo nemoci), kontaktujte nás na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kde se dohodneme na individuálním řešení vzniklé situace.

Kritéria k přijetí dítěte:

1. bydliště na území Prahy 3

2. věk dítěte

Postupujeme od nejstaršího po nejmladšího do naplnění kapacity MŠ.

 

 Bylo nebo nebylo přijato dítě do MŠ?

Každé podané žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedena po dobu zápisu.

Po ukončení přijímacího řízení budou zveřejněny registrační čísla spolu s informací o přijetí na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do budovy mateřské školy.

 

Srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ do naší Mateřské školky Jarov. Bude nám velkým potěšením se s Vámi osobně setkat u nás ve školce ve středu 30. 3. 2022 v časovém rozmezí od 16:00 do 18:00 hod. Těšíme se na Vás i Vaše děti.

Pro ty, kteří se nebudou moci do naší školky přijít podívat osobně, mohou se podívat na fotografie naší MŠ a 3D virtuální prohlídku ZŠ a MŠ Jarov

 

V případě potřeby nás kontaktuje na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zápis do MŠ 2021 logo

Sledujte portál https://zapisdoms-praha3.praha.eu/ a stránky naší mateřské školy.

Zobrazení: 4403