název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Šablony pro MŠ a ZŠ

Logolink OP VVV hor barva cz

 


Základní škola a mateřská škola Jarov, V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 se zapojila do 2. kola tzv. šablon - výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_18_064 Šablony II pro hlavní město Praha).

Základní škola získala finanční podporu na vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci DVPP zaměřené na osobnostně sociální rozvoj, čtenářskou, matematickou a jazykovou gramotnost, na tandemovou výuku, rozvoj metody CLIL ve výuce a na zapojení odborníka z praxe do výuky. Dotace bude dále využita na podporu žáků formou čtenářských klubů, klubů zábavné logiky, klubu komunikace v cizím jazyce a klubů doučování.

Mateřská škola získala finanční podporu na vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci DVPP zaměřené na čtenářskou pregramotnost a na financování projektových dnů v MŠ. 

Realizace projektu bude probíhat od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

Informace o projektu jsou zveřejněny na webových stránkách školy (www.zsjarov.cz ) nebo na nástěnkách ve vestibulu ZŠ. 


Základní škola a mateřská škola Jarov, V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP).

Po procesu hodnocení a schválení získala pro svůj projekt „Zkvalitnění vzdělávacího procesu na ZŠ a MŠ Jarov formou podpory pedagogů, dětí a žáků i jejich rodičů“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004281) částku 1 139 606 Kč, z toho 396 638 Kč pro MŠ a 742 968 Kč pro ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Základní škola získala finanční podporu na vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci DVPP zaměřené na inkluzi, čtenářskou, matematickou a jazykovou gramotnost, na programy sdílení zkušeností s pedagogy z různých škol, tandemovou výuku a rozvoj metody CLIL ve výuce. Dotace bude dále využita na rozvoj spolupráce s rodiči žáků formou odborně zaměřených setkávání a podporu žáků formou čtenářských klubů, klubů zábavné logiky a klubů doučování.

Mateřská škola získala finanční podporu na vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci DVPP zaměřené na čtenářskou a matematickou pregramotnost, specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ a prevenci logopedických vad, na programy sdílení zkušeností s pedagogy z různých škol a na rozvoj spolupráce s rodiči dětí formou odborně zaměřených setkávání. Dotace bude dále využita ve školním roce 2018/2019 na pokrytí nákladů spojených s pozicí chůvy jako personální podpory MŠ.

Realizace projektu bude probíhat od 1. 8. 2017 do 31. 8. 2019.

Informace o projektu jsou zveřejněny na webových stránkách školy (www.zsjarov.cz ) nebo na nástěnkách ve vestibulu ZŠ i MŠ. Bližší informace o projektu dále podá Mgr. Kateřina Petřinová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Zobrazení: 2013