název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Režim dne

PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ DO 8,30

 Režim dne - Sluníčka

7:00 – 8:30           Ranní hry

8:30 – 8:45           Komunitní kruh

8:45 – 9:00           Ranní cvičení

9:00 – 9:30           Dopolední svačina

9:30 – 10:00         Řízená činnost 

10:00 – 12:10       Pobyt venku

12:10 – 12:30       Oběd

12:30 – 13:00       Odpolední relaxace

13:00 - 13:30         Předškolní příprava

13:30 - 14:25        Individuální a skupinové činnosti, zájmové a herní činnosti

14:25 – 14:40       Odpolední svačina             

14:40 - 16:30        Zájmové a herní činnosti, sezóně pobyt venku

 

Režim dne - Veverky

7:00 – 8:30         Ranní hry, scházení dětí, individuální aktivity

7:30 - 8:30           Inhalace ve skupinách

8:30 – 9:00        Tělovýchovná chvilka, pohybové hry

9:00 – 9:30          Hygiena, dopolední svačina

9:30 – 10:00        Řízená činnost dle výchovného plánu

10:00 - 11:45       Oblékání dětí, příprava na pobyt venku, pobyt venku (dle ročního období a smogu)

11:45 - 12:00       Hygiena, šatna

12:00 – 12:20      Oběd

12:20 - 12:30      Hygiena

12:30 - 14:30      Příprava na odpočinek, čtení pohádky, relaxační chvilka pro předškolní děti (30 minut)

13:00 - 13:45      Starší děti – předškolní příprava a zájmové hry

14:30 - 14:45      Odpolední svačina

14:45 – 15:00       Hygiena

14:30 – 16:30       Odpolední zájmové činnosti ve třídě, na zahradě (dle období)

15:00 – 16:30 (17:00) Odpolední zájmová činnost, hry, pobyt venku (dle ročního období a podmínek)   

 

Režim dne - Sovičky

7:00 – 7:30                         příchod dětí do třídy, ranní hry, skupinové a individuální činnosti

8:30 – 9:00                         svačina v jídelně MŠ

9:10 – 9:30                         komunitní kruh, řízená činnost

9:30 – 9:40                         ranní cvičení

9:40 – 11:30                       příprava na pobyt, pobyt venku – řízená a volná činnost

11:30 – 11:50                     oběd v jídelně MŠ

11:50 – 12:15                     vyzvedávání dětí po obědě

11:50 – 14:00                     příprava na odpočinek, relaxace, četba pohádky, odpočinek dětí

14:00 – 14:20                     odpolední svačina v jídelně MŠ

14:20 – 17:30                     volná hra, odpolední činnost, pobyt dětí venku (dle počasí)

 

Režim dne - Berušky

7:00 - 7:30         - příchod dětí do třídy Sluníček

7:30 - 8:30        - příchod dětí, hry a činnosti dle zájmu dětí, individuální práce s dětmi,                                                           tělovýchovné činnosti, hygiena

8:30 - 9:00        - dopolední svačina

9:00 - 9:30        - hygiena, skupinové řízené činnosti, příprava na pobyt venku

9:30 - 11:20      - pobyt venku, (dle ročních období i povětrnostních podmínek lze                                                                    upravovat - smog), hygiena

11:20 - 11:45     - oběd

11:45 - 12:15     - hygiena, odchody dětí

12:15 - 14:00    - odpočinek na lehátkách, četba pohádky - poslech, relaxace, hygiena

13:00 - 13:45    - školní příprava předškoláků

14:00 - 14:30    - odpolední svačina, hygiena

14:30 - 17:30    - odpolední zájmové činnosti, individuální práce s dětmi, pobyt na školní zahradě (dle                                  ročního období a podmínek)