název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

O naší škole

Charakteristika školy

Naše základní škola je školou takzvaně „rodinného typu“, vzdělává žáky mladšího školního věku (1.–5. ročník). Od roku 2006 probíhá výuka podle našeho Školního vzdělávacího programu Základní škola Jarov - Malá škola pro všechny. Využíváme prvky osobnostní a sociální výchovy a etické výchovy.

Ve vyučování využíváme různých metod a forem práce, pracujeme v blocích s možností kombinovaného či slovního hodnocení. Je kladen důraz na individuální přístup k dítěti a na vytváření osobité rodinné atmosféry. Součástí výuky jsou krátkodobé i střednědobé projekty, práce s interaktivní tabulí, využívání počítačových a jazykových učeben.

Disponujeme novou budovou ŠD, tělocvičnou, třemi hřišti s umělým povrchem, atriem, zahradou a dětským koutkem.

Soustřeďujeme se na kvalitní elementární výuku s důrazem na anglický jazyk. Od školního roku 2011/2012 je anglický jazyk součástí povinné výuky od 1. ročníku. Jsme součástí Mezinárodní asociace cambridgeských škol, žáci mají možnost skládat zkoušky CYLE.

Součástí výuky tělesné výchovy je plavecký výcvik pro 2. ročníky v dotaci 40 hodin za rok. Mezi nepovinné předměty je zařazen Sborový zpěv, E-twinning a Nápravy SPU. Jako kroužek organizovaný školou probíhají v ŠD Sportovní hry a od školního roku 17/18 i ozdravný pobyt žáků v nově vybudované sauně.

Pravidelně realizujeme výjezdy do zahraničí a pobyty ve zdravotně příznivém prostředí včetně zimní školy v přírodě. Žáci jezdí na výlety, navštěvují divadla, koncerty, výstavy, muzea a kulturní památky.

Na škole působí speciální pedagogové, školní metodici prevence a výchovný poradce.

Na škole je zaveden dopolední pitný režim a program zdravého způsobu života. Účastníme se projektu Ovoce do škol a Mléko do škol.

Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou.

zs jarov hriste

zs jarov jidelna

zs jarov saunovani

 

 

zs jarov trida

Projekt LEAP

je pětiletý nadstavbový vzdělávací program se specifickým stylem výuky anglického jazyka s rodilými mluvčími a jejich asistenty v malých skupinách. Program je organizován jako aktivita pro zájemce v odpoledních hodinách. V současné době běží již patnáctým rokem. Tento ojedinělý projekt vznikl jako odpověď na nezbytnou potřebu našich dětí naučit se angličtinu jako celosvětový dorozumívací jazyk. Jeho cílem je navázat na kvalitní povinně zavedenou výuku angličtiny od první do páté třídy, poskytnout dětem možnost získat praktické jazykové dovednosti a významně tak zvýšit jejich jazykovou úroveň.

Návaznost z pátých tříd na druhý stupeň je u nás zajištěna. Děti jsou systematicky připravovány na víceletá gymnázia nebo mohou odcházet do běžných základních škol, které si zvolí podle zaměření a vlastních potřeb.Zájmová a mimoškolní činnost:

Preferujeme organizování kroužků v našich prostorách. Dlouhodobě spolupracujeme s DDM Ulita, se ZUŠ Štítného a Učňovská a řadou dalších subjektů. Nabízíme kroužky Aj, Aj na počítači, keramiku, sportovní hry, šachy, badminton, hip hop, florbal, sálovou kopanou, výtvarný ateliér, hru na zobcovou flétnu, dramatický kroužek, kroužek Věda nás baví, bojové sporty, in-line bruslení, zumbu.

Den otevřených dveří na ZŠ probíhá na jaře, zápis do prvních ročníků v dubnu, přesné datum a další informace najdete v sekci Aktuálně.

Školní družina: od 6.30 do 18 hod./ v pátek 17 h /

Školní jídelna: 1 jídlo.

 

zs jarov sbor

 

Zobrazení: 4375