název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Sovičky

Vítáme Vás na stránkách třídy Soviček.

Personální složení:  Milada Egyedová, Dis. Klára Paulová

Provoz třídy 7:30 - 17:30hodin

 ________________________________________________________________________________________________

 

Focení tříd proběhlo 16.6.2020 dopoledne. V příštím týdnu budou fotky k vyzvednutí. Fotky budou zaplaceny z příspěvku za 1.pololetí.  

_________________________________________________________________________________________________

Oznámení rodičům

 

Od 1.9.2020 změna personální učitelky za p.uč. Egyedovou nastupuje p.uč. Dominika Mašková

________________________________________________________________________________________________

 

  Důležité upozornění

 Na základě rozborů hospodaření za rok 2019 a dle § 123 odst. 5 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) a § 6 „Úplata za předškolní vzdělávání“ vyhlášky č.14/2005 Sb. v platném znění

stanovuji od 1. 9. 2020 výši úplaty za předškolní vzdělávání

na částku 850,- Kč měsíčně.

Částka je splatná na účet mateřské školy vždy k 25. dni předešlého měsíce. Neplatí ji děti, které mají povinné předškolní vzdělávání.

Dne 1. 6. 2020                PaedDr. Stanislav Šebl, ředitel ZŠ a MŠ Jarov

 _____________________________________________________________________________________________

LEAP After-School English MŠ Jarov přijímá přihlášky na školní rok 2020-21 
 leap

_________________________________________________________________________________________________

Prosíme, omlouvejte své děti prostřednictvím telefonu. Budeme rádi, pokud nám sdělíte důvod nepřítomnoti vašeho dítěte. Děkujeme.

________________________________________________________________________________________________

 Vážení rodiče, MŠMT vydalo soubor hygienických pokynů pro Mateřskou školu.

Prosíme o jejich přečtení.

 http://www.msmt.cz/file/52770_1_1/

 _________________________________________________________________________________________________

Informace  - školné
 
Od měsíce dubna je  možné platby pozastavit. Sledujte aktuální informace. Pokud bude školka otevřená, platby se obnoví. Vyúčtování proběhne k 15.7.2020
 
 
Loučení s předškoláky
 
se nebude konat 10.6., ale dle aktuálního stavu ( otevření MŠ). Budeme se snažit do 20.6. program uskutečnit.
 
 
Třídní schůzky předškoláků pro rok 2020/2021 dle hygienické situace nebo osobní konzultace s vedoucí učitelkou p. Netušilovou.
Letní provoz
Rodiče přihlášených dětí sledujte aktuální informace o prázdninovém provozu !!!!

 

_________________________________________________________________________________________________

Informace - školné
 
Platba školného za měsíc březen činí 436,-Kč. Pro výši školného na následující měsíce sledujte informace na webu mateřské školy. 
 
Vyúčtování školného proběhne do 15.7.2020. 

 ________________________________________________________________________________________________

 

Školní výlet plánovaný na 6.4. do Šestajovic je zrušen. Děkujeme za pochopení.

 

Malá technická univerzita s programem Stavitel města, který se měl konat 12.3. je zrušen 

_________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                 Žádáme rodiče,

                         aby nedávali do MŠ děti s akutní rýmou a kašlem a děti po nemoci nedoléčené.

                                                              Buďte prosím ohleduplní k ostatním!!!

                                                                             Děkujeme za pochopení

_________________________________________________________________________________________________

Prosíme rodiče, aby zvážili docházku dětí o letních prázdninách a nahlásili učitelkám na třídě do pátku 13.3.2020!
Letní provoz v MŠ 1. - 10. 7. 2020 ( 1 - 2 třídy, omezený provoz)
  
12.3. od 9 hodin  STAVITEL MĚSTA ( Malá technická univerzita)     ZRUŠENO
- poznávání města, ve kterém žijeme nebo které je blízko nás
- stavby ve městě, jejich využití, mapové značk
- potřeba mapy, druhy map, orientace ve městě, kartograf
- jak zorientovat mapu, jak určit sever v přírodě
- hra na kartografy – výroba vlastních map
 
18.3. MUZIKOHRANÍ v MŠ od 9hod    ZRUŠENO
23.3. Princezna čokoláda - divadlo od 9.30hod   ZRUŠENO
25.3. KELTIA - MED depistáž ortopedie   ZRUŠENO
- dle zájmu rodičů - souhlas rodičů s vyšetřením
- u učitelky na třídě
30.3. seznámením se životem zrakově postižených - ŠIFRA MISTRA BRAILA od 9 hod.    ZRUŠENO
 
6.4. od 8 do 13hod nás čeká výlet do Šestajovic - Tvořivá velikonoční akce v perníkové chaloupce
obsahuje:
plnění látkového sáčku zrnem a levandulí, malovaní obarvenou čokoládou na velikonoční čokoládový tvar z belgické čokolády, zdobení 4 kusů svíček ozdobnými konturami a výroba ploché svíčky s velikonočním motivem. Dále děti dostanou hotový balíček se 4 kusy plovoucích svíček.
 
Zápis do MŠ: 4. - 5. 5. 2020 
Den otevřených dvěří   14.4. 2020  16 - 18hod. ZRUŠENO ( NOVÝ TERMÍN BUDE STANOVEN)
 
_________________________________________________________________________________________________
 
31.1. Pololetní prázdniny v ZŠ
17. - 21. 2.    Jarní prázdniny
- omezený provoz MŠ ( 2 třídy)
Děkujeme rodičům, kteří si mohly nechat děti doma. 
 
4.2. začíná plavání pro přihlášené děti
4.2. začíná AJ - časy a dny se nemění
12.2. Foniatrická depistáž MUDr. Hoňkové  od 8:30 v MŠ
- informovaný souhlas od rodičů
14.2.   Kouzelník v MŠ od 10hod
26.2.   Karneval v MŠ od 9.30
- prosíme o převléknutí dětí do masek již při příchodu do MŠ
 
od 1.2. začínáme s dětmi chodit na vycházky do okolí MŠ ( 1 - 2 x týdně)
Sauna -1x za 14 dní ve čtvrtek      solná jeskyně - 1x měsíčně ve středu dopoledne 
- u obou akcí se děti střídají
_________________________________________________________________________________________________
od pondělí 6.1. k dispozici na stolku u třídy DOTAZNÍKY SOVIČEK ( vyplnění dotazníku není povinné) do středy 15.1.

15.1. divadlo v MŠ od 9.30hod - "Jak vyzrát na bacily"

20.1. divadlo v MŠ od 9.30hod - "Matýsek Břichomluvec"

plavání II.pololetí ( od února 2020), plavecký bazén Hloubětín - jen pro přihlášené

- v úterý 9,30 - 12hod

- počet lekcí + cena bude sdělena, sledujte prosím info u třídy

zdravotní program pokračuje i v 2.pololetí:

- sauna 1x - 2x měsíčně

- solná jeskyně 1x měsíčně 

- inhalace dle potřeby ( denně)

TŘÍDNÍ SCHŮZKY úterý 21.1.2020 od 16hodin   Prosíme přijďte bez dětí.

za účasti učitelek Milady a Kláry, vedoucí učitelky a pana ředitele

program:

- vyúčtování příspěvků rodičů za 1.pololetí 

- vybírání příspěvků na 2. pololetí 600kč

- výlet 2. pololetí

- návrhy, dotazy rodičů

 

Děkujeme za sponzorský dar MŠ p. P. Kočí ze třídy BERUŠEK. 

Děkujeme rodičům od Marínky za donesení papíru do kopírky a na kreslení.

_________________________________________________________________________________________________

čtvrtek 5.12. od 9.30 hod - Mikulášská nadílka

- dopolední program pro děti. Pokud se budou chtít obléci do čertovského nebo andělského mají možnost

 

sobota 7.12. DIVADLO REDUTA - Vánoční besídka

Prosíme rodiče, aby se dostavili nejpozději do 14:30 !

Děti budou mít vystoupení - tř. SOVIČEK a tř. VEVEREK

Poté děti rozdají rodičům dárečky, které samy vyrobily a shlédneme divadelní představení " Půjdem spolu do Betléma"

 

středa 11.12. od 9:30 Výchovný koncert ZUŠ v MŠ - zpívání vánočních koled

 

čtvrtek 12.12. dopoledne - Vánoční nadílka do třídy Soviček

- dárky do třídy pod vánočním stromečkem

Pokud rodiče přinesou občerstvení pro děti ( cukroví, ovoce) budeme rádi. Děkujeme

středa 18.12. od 9:30 Divadelní představení v MŠ   - "Jak chtěl skřítek zaspat Vánoce"

 

od 23.12.2019 do 3.1.2020 je MŠ uzavřena  - Vánoční prázdniny

 

Přejeme všem rodičům i dětem klidné Vánoce a šťastný Nový rok. Budeme se na Vás těšit v Novém roce!

 

Děkujeme rodičům Toníka a Štěpánka za donesení papíru na kreslení dětem.

 _______________________________________________________________________________________________

V listopadu nás čeká: 

 4.11. Výlet Šestajovice - svíčkárna ( 8 - 13 hod)

7.11. Divadlo v MŠ od 9:30 - "Houbařská pohádka"

8.11. Zdravá 5 - ekoprogram

13.11. Zpívánky v MŠ od 9:30 - seznámení s hudebními nástroji

18.11. Fotografování dětí - portréty

               - dle objednávek rodičů. Prosíme přinést do pátku 15.11.

27.11. solná jeskyně ( 10 dětí)

25.11. Bezepečný pes od 9.10 v MŠ - vzdělávací program se živým psem

Prosíme o donesení 2 ks fotek ( celá rodiny, se sourozencem, ...). Fotky budou použity a již se Vám nevrátí. Mohou být i z počítače vytisknuté barevně.  Prosíme přinést do 15.11. 

Musíme pochválit všechny rodiče a děti  za včasný ranní příchod na výlet do Šestajovic. Děti si výlet užily, vyrobily si barevnou svíčku a namíchali sůl do koupele. Proběhly se v areálu mezi zvířátky.  Již plánujeme další výlet.:-)

Sauna je ve čtvrtek ( 2x měsíčně) , děti se střídají (dle akcí v MŠ).

Do solné jeskyně chodíme 1x měsíčně a zde se také děti střídají. 

Všechny informace ohledně třídy najdete na webu nebo na síti u třídy. Prosím průběžně sledujte. 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 2.10. Živí netopýři - EKOPROGRAM

14.10. Divadlo v MŠ " Pejsek a kočička"

17.10. Logopedická depistáž - Mgr. Hulínová ( pro přihlášené děti)

21.10. Podzimní slavnost od 16hod - Jablíčkobraní

- S dětmi budete vyrábět jablíčkové panáčky, "zavařovací sklenice". Sebou přinést 2 jablka ( na tvoření), dobrou náladu a  Vaše dobré sladké/slané štrúdly.

- animovaný program v tělocvičně MŠ o d 16hod

24.10. Zdravá pětka EKOPROGRAM od 9.30

Prosíme rodiče zaplatit objednané lístky na divadelní představení do REDUTY á 80kč u učitelky na třídě

Též prosíme o doplatek na dopravu - výlet ŠESTAJOVICE, který se bude konat v pondělí 4.11. - á 200kč. Pojedeme do výrobny ...., ale do jaké to si necháme jako překvapení :-)

Pokračuje kurz plavání, každé úterý kromě podzimních prázdnin (29.10.), poslední hodina v tomto roce bude 17.12.

Sauna 2x za měsíc ( ČT), inhalace denně dle potřeby. V říjnu začneme chodit do SOLNÉ JESKYNĚ MŠ Jeseniova ( 1x měsíčně ve středu)

Děkujeme p.Paštinské za sponzorský dar pro děti ( využijeme na výlety a jiné akce).

_________________________________________________________________________________________________

Vánoční besídka v divadle Reduta

Dne: 7.12.2019 (sobota)

Čas: 15:00

Cena vstupenky: 80,- Kč

Krátké vystoupení dětí ze třídy Soviček a Veverek + divadelní pohádka - "Putování do Betléma"

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Vánoční besídka v divadle Reduta

Dne: 7.12.2019 (sobota)

Čas: 15:00

Cena vstupenky: 80,- Kč

Krátké vystoupení dětí ze třídy Soviček a Veverek + divadelní pohádka - "Putování do Betléma"