název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Veverky

Vítáme vás na stránkách třídy Veverek.

Personální složení:

Paní učitelky:     Ivana Netušilová

                             Eva Hladečková

Soc. pracovnice: Libuše Samotná - inhalace a dechová cvičení

 

Provoz třídy: 7:00 - 16:30 (16:00)

 

Akce třídy v měsíci říjnu:

8.10.   Divadlo v MŠ - Sůl nad zlato - 9:30hodin

17.10. Kuchařská show - 9:30hodin

23.10. Podzimní slavnost pro rodiče s dětmi (ve třídě Veverek) - od 16 do 18hod.

25.10. Ekologický program - Ježek bez jablíčka - 9:15hodin

29.10. - 30.10. - Podzimní prázdniny (jako v ZŠ) - pondělí, úterý

Probíhá průzkum mezi rodiči  - ortopedické vyšetření - Dr.Vrecion (dětský ortoped) - přijde do MŠ

Kroužky - seznam před třídou na info nástěnce (síť) + atletika - Racek - středa od 14.hodin (probíhá v tělocvičně ZŠ)

           + Povídálek (B.Nedvědová) - nepravidelně, nutné logopedické vyšetření, pro děti rok před nástupem do ZŠ

 

Info ohledně úhrady stravného a školného:

 

Úhrada školného

Měsíční školné: 800Kč

číslo účtu: 19-2000799309/0800

variabilní symbol: 17....(a poslední čtyři čísla RČ)

                           18....(pouze nové děti ve školním roce 2018/2019)

Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

Úhrada stravného

Měsíční stravné: 798Kč (38Kč/den)

číslo účtu: 030015-2000799309/0800

variabilní symbol: 17....(a poslední čyři čísla RČ)

                          18....(pouze nové děti ve školním roce 2018/2019)

Platby vždy do 20.dne v měsíci.

Informace podává paní hospodářka Košátková Zuzana, tel.č 284 860 653.