název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Veverky

 

Vítáme vás na stránkách třídy Veverek.

Personální složení:

Paní učitelky:     Ivana Netušilová

                             Eva Hladečková

                              Marcela Šídová - 0,2 úvazek

 

Soc. pracovnice: Libuše Samotná - inhalace a dechová cvičení

 

Provoz třídy: 7:00 - 16:30 (17:00)

 

________________________________________________________________________________________________

Focení tříd proběhlo 16.6.2020 dopoledne. V příštím týdnu budou fotky k vyzvednutí. Prosíme o přinesení 35kč za fotku. 

_________________________________________________________________________________________________

 Důležité upozornění

 Na základě rozborů hospodaření za rok 2019 a dle § 123 odst. 5 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) a § 6 „Úplata za předškolní vzdělávání“ vyhlášky č.14/2005 Sb. v platném znění

stanovuji od 1. 9. 2020 výši úplaty za předškolní vzdělávání

na částku 850,- Kč měsíčně.

Částka je splatná na účet mateřské školy vždy k 25. dni předešlého měsíce. Neplatí ji děti, které mají povinné předškolní vzdělávání.

Dne 1. 6. 2020                PaedDr. Stanislav Šebl, ředitel ZŠ a MŠ Jarov

 

 _________________________________________________________________________________________________

LEAP After-School English MŠ Jarov přijímá přihlášky na školní rok 2020-21 
 leap

_______________________________________________________________________________________________

 

Vážení rodiče, MŠMT vydalo soubor hygienických pokynů pro Mateřskou školu.

Prosíme o jejich přečtení. 

 http://www.msmt.cz/file/52770_1_1/

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

 
Informace  - školné
 
Od měsíce dubna je  možné platby pozastavit. Sledujte aktuální informace. Pokud bude školka otevřená, platby se obnoví. Vyúčtování proběhne k 15.7.2020
 
 
Loučení s předškoláky
 
se nebude konat 10.6., ale dle aktuálního stavu ( otevření MŠ). Budeme se snažit do 20.6. program uskutečnit.
 
 
Třídní schůzky předškoláků pro rok 2020/2021 dle hygienické situace nebo osobní konzultace s vedoucí učitelkou p. Netušilovou.
Letní provoz
Rodiče přihlášených dětí sledujte aktuální informace o prázdninovém provozu !!!!

 

________________________________________________________________________________________________

Informace - školné
 
Platba školného za měsíc březen činí 436,-Kč. Pro výši školného na následující měsíce sledujte informace na webu mateřské školy. 
 
Vyúčtování školného proběhne do 15.7.2020. 

 

______________________________________________________________________________________________

Školní výlet plánovaný na 6.4. do Šestajovic je zrušen. Děkujeme za pochopení.

_________________________________________________________________________________________________

 

                                                                     Žádáme rodiče,

                          aby nedávali do MŠ děti s akutní rýmou a kašlem a děti po nemoci nedoléčené.                                                               Buďte prosím ohleduplní k ostatním!!!

                                                                   Děkujeme za pochopení

_________________________________________________________________________________________________

 

Prosíme rodiče, aby zvážili docházku dětí o letních prázdninách a nahlásili učitelce na třídě do pátku 13.3.2020.

Letní provoz MŠ 1. - 10.7.2020 ( 1 - 2 třídy, omezený provoz)

18.3. od 9 hod - Muzikohraní - seznámení s netradičními hudebními nástroji, muzikoterapie - při odpočinku dětí          ZRUŠENO

23.3. od 9.30  - divadlo Princezna čokoláda   ZRUŠENO

25.3. dopoledne v MŠ - KELTIA - MED   ZRUŠENO

- depistáž ortopedie ( dle zájmu rodičů - souhlas s vyšetřením u učitelky na třídě)

30.3. od 9hod - seznámení se životem zrakově postižených lidí  - ŠIFRA MISTRA BRAILA   ZRUŠENO

 

 

_________________________________________________________________________________________________

 

31.1. pololetní prázdniny ZŠ

17. - 21. 2. jarní prázdniny

- omezený provoz MŠ ( 2 třídy)

Prosíme maminky na MD aby si své děti nechaly doma. Děkujeme!

 

akce:

4.2. začíná AJ ( časy a dny se nemění) 

7.2. předškoláci anglické divadlo v ZŠ od 9:30

12.2. Foniatrická depistáž, ORL MUDr. Hoňková 8:30 v MŠ

14.2. Kouzelník v MŠ od 9:30

26.2. Karneval od 9:30

- prosíme o masky a převleky dětí, mohou se už obléci ráno po příchodu do MŠ

 

sešity předškoláků si budou děti doplňovat průběžně v MŠ i doma ( po nemoci)

 

termíny zápisů:

ZŠ 14. - 15.4. 2020

MŠ 4. - 5. 5. 2020

_________________________________________________________________________________________________

15.1. divadlo v MŠ od 9.30hod - "Jak vyzrát na bacily"

20.1. divadlo v MŠ od 9.30hod - "Matýsek Břichomluvec"

plavání II.pololetí ( od února 2020), plavecký bazén Hloubětín

 - 20 dětí 

- v úterý 9,30 - 12hod

- počet lekcí + cena bude sdělena, sledujte prosím info u třídy

zdravotní program nadále pokračuje:

- sauna 1x - 2x měsíčně

- solná jeskyně 1x měsíčně ( 8.1.2020 středa 10 - 11 hod)

- inhalace dle potřeby ( denně)

TŘÍDNÍ SCHŮZKY středa 22.1.2020 OD 16hodin

program:

- vyúčtování příspěvku rodičů za 1.pololetí 

- seznámení s akcemi, které proběhly - zhodnocení

- vybírání příspěvků na 2. pololetí

- termíny zápisů do ZŠ ( 14. - 15.4.) a MŠ ( 4. - 5.5.)

PPP - p. Mgr. Jarošová ( možná konzultace v MŠ )

- seznámení s info ŠKOLA V PŘÍRODĚ 17. - 22.5. Kolínská bouda

- návrhy, dotazy rodičů

Děkujeme za sponzorský dar MŠ p. P. Kočí ze třídy BERUŠEK.

_______________________________________________________________________________________________

 

čtvrtek 5.12. od 9.30 hod - Mikulášská nadílka

- dopolední program pro děti. Děti budou dostávat balíčky s ovocem, pochutinami a drobné dárečky. Pokud se budou chtít obléci do  čertovského nebo andělského je vítáno ( nepovinné) - dle přání dětí.

sobota 7.12. DIVADLO REDUTA - Vánoční besídka

Prosíme rodiče, aby se dostavili nejpozději do 14:30 !

Děti budou mít vystoupení - tř. VEVEREK a tř. SOVIČEK

Poté děti rozdají rodičům dárečky, které samy vyrobily a shlédneme divadelní představení " Půjdem spolu do Betléma"

Jak jsme již avizovali na cedulce u třídy, prosíme, aby děti měly bílé oblečení ( alespoň částečně) vzhledem k tématice "andílků".

středa 11.12. od 9:30 Výchovný koncert LŠU v MŠ - zpívání vánočních koled

pondělí 16.12. dopoledne - Nadílka pro děti v MŠ

- dárky pod vánočním stromečkem

Pokud rodiče přinesou občerstvení pro děti ( cukroví, ovoce) bude vítáno. Děkujeme

- odpoledne návštěva dětí ze ZŠ 4.A s p.uč. Hříbkovou " Zpíváme koledy"

 

středa 18.12. od 9:30 Divadelní představení v MŠ   - "Jak chtěl skřítek zaspat Vánoce"

 

od 23.12.2019 do 3.1.2020 je MŠ uzavřena  - Vánoční prázdniny

 

Budeme se na Vás těšit v Novém roce!

Přejeme všem rodičům i dětem klidné Vánoce a šťastný Nový rok

p.uč. Ivana a Eva

________________________________________________________________________________________________

 4.11. Výlet Šestajovice - čokoládovna ( 8 - 12 hod)

7.11. Divadlo v MŠ od 9:30 - "Houbařská pohádka"

13.11. Zpívánky v MŠ od 9:30 - seznámení s hudebními nástroji

18.11. Fotografování dětí - portréty

               - dle objednávek rodičů

20.11. solná jeskyně ( 10 dětí)

25.11. Bezepečný pes od 9.10 v MŠ - vzdělávací program se živým psem

 

Prosíme rodiče, aby přinesli větší oříšky ( stačí pár) - na výrobu vánočního dárku.

Děti si během listopadu budou připravovat na vánoční besídku, budou nacvičovat písničky, koledy a básničky.

Děkujeme rodičům za příspěvek na výlet do Šestajovic. Děti si vyrobily dárečky a poznaly, jak se vaří čokoláda. Prohlédly si areál se zvířátky. Počasí se nám vydařilo.

 

 Prosíme rodiče aby sledovali info na webu, nebo síti u třídy, na cedulích třídy, aby nedocházelo k tomu, že v den výletu přijdou pozdě a musí poté jejich dítě do jiné třídy. Děkujeme !

_________________________________________________________________________________________________

2.10. Živí netopýři - EKOPROGRAM

14.10. Divadlo v MŠ " Pejsek a kočička"

17.10. Logopedická depistáž - Mgr. Hulínová ( pro přihlášené děti)

21.10. Podzimní slavnost od 16 hod ve třídě VEVEREK

- dlabání dýní ve třídě

- animovaný program v tělocvičně MŠ od 17hod

- dýně rozsvítíme na zahradě

 

23.10. Dopravní hřiště od 10:30

 

24.10. Zdravá pětka EKOPROGRAM od 9.30

 

Prosíme rodiče zaplatit objednané lístky na divadelní představení do REDUTY á 80kč u učitelky na třídě

 

Též prosíme o doplatek na dopravu - výlet ŠESTAJOVICE, který se bude konat v pondělí 4.11. - á 200kč. Pojedeme do výrobny čokolády, děti si odvezou vlastní výrobek.

 

Pokračuje kurz plavání, každé úterý kromě podzimních prázdnin (29.10.), poslední hodina v tomto roce bude 17.12.

Sauna 2x za měsíc ( ČT), inhalace denně dle potřeby. V říjnu začneme chodit do SOLNÉ JESKYNĚ MŠ Jeseniova ( 1x měsíčně ve středu)

Děkujeme p.Paštinské za sponzorský dar pro děti ( využijeme na výlety).

Předškolní příprava probíhá denně v době 13 - 14 hod s p.uč. Netušilovou, Hladečkovou, Šídovou. Rodiče mají možnost nahlédnout do metodických sešitů dětí ( k dispozici u učitelek)

_________________________________________________________________________________________________

Vánoční besídka v divadle Reduta

Dne: 7.12.2019 (sobota)

Čas: 15:00

Cena vstupenky: 80,- Kč

Krátké vystoupení dětí ze třídy Soviček a Veverek + divadelní pohádka - "Putování do Betléma"

________________________________________________________________________________________________

Předškolní příprava bude probíhat denně od 13:00 - 13:45, zajišťuje M. Šídová, I. Netušilová, E. Hladečková. 

_________________________________________________________________________________________________

Změna režimu dne - oběd - 12:00 - 12:30

                                - svačina - 9:00 - 9:30

                                - odpolední svačina - 14:30 - 14:45