název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Akce školky

 

Datum: Popis:
4.9.2019   Třídní schůzky - 16:00 (bez dětí)

 11.9.2019

 Začátek plavání Hloubětín
 23.9.2019 Oční depistáž - Sluníčka
 26.9.2019 Oční depistáž - Veverky, Berušky
 27.9.2019:

Dopravní hřiště - Sluníčka 10:30

30.9.2019 Brumba ve městě - preventivně vzdělávací program městské policie hl.m. Prahy - 10:00
2.10.2019 Živí netopíři - ekologický porgram - Berušky, Veverky - 9:30
14.10.2019 Pejsek a kočička jdou do divadla - divadelní představení - 9:30
17.10.2019 Logopedická depistáž - Mgr. Hulínová 
21.10.2019 Podzimní tvoření + strašidelná show - podzimní dílna a program ve spolupráci s rodiči - 16:00
23.10.2019 Dopravní hřiště - Veverky - 10:30

31.10.2019

8.11.2019

Zdravá "5" - ekologický program - 9:30
4.11.2019 Výlet Šestajovice - Veverky + Sovy 
7.11.2019 Houbařská pohádka - divadelní představení - 10:15
13.11.2019 Zpívánky se skřivánkem Oskárkem - seznámení s hudebními nástroji - 9:30
15.11.2019 Výlet Šestajovice - Berušky
18.11.2019 Fotografování dětí
25.11.2019 Bezpečný pes - vzdělávací program se živým psem - 9, 10 hod
5.12.2019 Mikulášská besídka - 9:30
7.12.2019 Besídka v divadle Reduta - Veverky, Sovy
12.12.2019 Vánoční besídka ve spolupráci s rodiči (Berušky, Sluníčka) - 16:00
18.12.2019 Jak chtěl skřítek zaspat Vánoce - divadelní představení - 9:30
15.1.2020 Jak vyzrát na bacily - divadelní představení - 9:30
20.1.2020

Matýsek - břichomluvec - 9:30

7.2.2020 Anglické divadlo v ZŠ - předškoláci 
12.2.2020 Foniatrická depistáž - ORL - 8:30
14.2.2020 Kouzelník - bubliny - 9:30
26.2.2020 Maškarní bál - 9:30
9.-13.3.2020 ŠVP - Pec pod Sněžkou - předškoláci
12.3.2020 MTU - program stavitel města - Sovy - 9:00 - ZRUŠENO
18.3.2020 Muzikohraní - seznámení s netradičními nástroji - 9:00, odpočinek na lehátkách - ZRUŠENO
23.3.2020 Princezna čokoláda - divadelní představení - 9:30 - ZRUŠENO
25.3.2020 Ortopedická depistáž - Keltia - 8:30 - ZRUŠENO
30.3.2020 Šifra mistra Braila - seznámení se životem zrakově postižených lidí - 9:00 - ZRUŠENO
14.4.-15.4.2020 Zápis do ZŠ
2.4.2020 Ezopovy bajky - divadelní představení - 9:30 - ZRUŠENO
6.4.2020 Výlet - Sovy - ZRUŠENO
14.4.2020 Den otevřených dveři v MŠ - 16 - 18:00 - ZRUŠENO
29.4.2020 Čarodějný rej - 9:30 ZRUŠENO
6.5.2020 Zvyky a obyčeje cizích zemí - berušky - 9:30 ZRUŠENO
1.5.-11.5.2020 Zápis do MŠ - 13-17:00 
13.5.2020 Fotografování dětí - 9:30 ZRUŠENO
24.5.-29.5.2020 ŠVP - Kolínská Bouda ZRUŠENO
20.5.2020 Výlet - hrad Karlštejn - vevrky + berušky ZRUŠENO
3.6.2020 Dravci a sovy v letu - ukázkový program - 10:00 ZRUŠENO
10.6.2020 Rozloučení s předškoláky ve spolupráci s rodiči - veverky, sovy, berušky - 16-18:00 ZRUŠENO
10.6.2020 Výlet - Mirakulum - Sluníčka - celý den ZRUŠENO