název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Akce školní družiny


Poplatky za školní družinu

         1200Kč na září až prosinec uhradit do 14 dnů v září. č.účtu: 6023-2000799309/0800                            Ve zprávě pro příjemce je potřeba uvést jméno žáka. S platností od 1.9.2016 pro odstavec „ Platby ŠD“ řádu školní družiny platí následující:

v případě neuhrazení úplaty ve stanovené lhůtě, bude docházka ukončena posledním dnem měsíce,

ve kterém není poplatek uhrazen. Neuhrazení úplaty za ŠD je posuzováno tak, že zákonný zástupce nemá nadále zájem, aby žák navštěvoval ŠD. Uvolněné místo bude nabídnuto k dispozici náhradníkům.


Rozdělení oddělení:

1. oddělení .......... vychovatelka p. Maskaluková  ……...................... I. A                                                    

2. oddělení .......... vychovatelka Bc. Lišková............................. I. B                                                            

3. oddělení .......... vychovatelka sl. N.Kamenská  .............................. II. A      část  V.B                             

4. oddělení .......... vychovatelka p. S. Kamenská...................................... II. B   částV.B                                 

5. oddělení……….. vychovatelka p. Heythumová …………………………......... III.A +   část V.A                       

6. oddělení .......... vychovatel Mgr. T.Novák ( ve středu Bc. Pacalajová) III.B +   část V.A                  

7.oddělení…………..MgA. Rašková..……..…………….….. IV.A + I V.B.                                                     


 

 

 

 


Datum: Popis:
 03.09.2018  Zahájení  školního  roku 2018/2019 
 
   
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Vážení rodiče, 

v týdnu od 24.9.2018 začínají kroužky organizované školní družinou.

Vzhledem k velkému počtu zájemců o kroužek šikovné ruce, první pololetí je pro přihlášené dívky a druhé pololetí pro přihlášené chlapce.

Kroužek sportovní přípravka v prvním pololetí pro žáky 1 tříd a druhé pololetí pro žáky 2 tříd.

Pro nízký počet přihlášených žáků se neotvírají kroužky: tančírna a tvořeníčko. 


Zobrazeno: 7195