Doučování

Vytvořeno: úterý 14. září 2021

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přišlo s nabídkou pro školy v podobě dotovaného doučování, jehož cílem je

zajištění přednostního doučování dětem ohroženým školním neúspěchem v důsledku koronakrize.

Mezi základní kritéria pro zařazení žáka do doučování patří např. zhoršení výsledků vzdělávání v důsledku distančního vzdělávání, specifických vzdělávacích potřeb žáka, odlišného mateřského jazyka žáka, nepodnětného prostředí apod.

Doplňujícím kritériem je např. finanční bariéra či 1., 2. a  5. ročník ZŠ, označen jako tzv. "přechodový ročník".

Zařazení žáka do doučování je plně v kompetenci třídního učitele a dalších učitelů ve třídě působících.

Doučování chceme zajistit pro všechny vytipované žáky a mělo by být poskytováno do konce kalendářního roku 2021. 

Konkrétní informace se rodiče vytipovaných žáků dozví prostřednictvím třídního učitele v nejbližších dnech.

Děkujeme 

Zobrazení: 274