název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Vítáme vás na stránkách lV.A

19.05.2018

Pozvánka na přednášku pro rodiče na téma Literatura pro děti

Pozvánka

 


 

20. 6. Vážení rodiče,

několik žáků doposud nezaplatilo za pojištění, které jsme jim sjednali na zájezd do Švédska. Všichni, kterých se to týká, obdrželi dnes výzvu. Prosím o okamžité vyrovnání závazků. Děkuji 

18.6.

Na foto tříd přinést 40,-, foto skupiny 35,-. Děkuji

 

 

 

25. 5. Velmi prosím urgentně přinést podepsaný Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Byl rozdáván na TS. Moc děkuji. Hovorka

18.4.

Vážení rodiče,

1/4 test z češtiny bude v pondělí 23. 4. V testu se objeví:

Význam slov, stavba slova, slova příbuzná, pravopis komplet, včetně přítomných tvarů sloves, koncovek podstatných jmen a shody podmětu s přísudkem / doplňovačka a korektura textu/, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, slovesné tvary jednoduché a složené, druhy slov, vzorec souvětí, základní skladební dvojice, nahrazování slov, spisovná a nespisovná čeština, literatura / Mácha, Neruda, Vrchlický, Borovský /, próza vs. poezie, úryvek básně, druhy rýmů, přísloví.

Prosím o účast na níže zmíněném semináři, o jehož zajímavosti a důležitosti v rámci prevence patologických jevů, vyskytujících se v souvislosti s používáním sítí, asi netřeba psát.

Děkuji za součinnost David Hovorka 

 

18.04.2018

Vážení rodiče,

v rámci projektu „Zkvalitnění vzdělávacího procesu na ZŠ a MŠ Jarov formou podpory pedagogů, dětí a žáků i jejich rodičů“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004281) si Vás dovolujeme pozvat na přednášku lektorů Centra bezpečnějšího internetu (www.saferinternet.cz)

Děti online aneb co hrozí dětem na internetu

Přednáška se uskuteční v úterý 24. dubna 2018 od 17,00 do 18,30 hodin v budově základní školy.

Podrobnosti k programu  a informace o projektu Safer Internet Centra najdete na webových stránkách školy pod odkazem Projekty – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Ještě zbývá několik volných míst, je možné se zúčastnit i bez rezervace.

Těšíme se na Vás.


7.3.

7.3. Návštěva DDH, teoretická průprava v učebně, doprovod Dr. Šebl, 8.30 - 10.10

8.3. Výchovný koncert SOLIDEO - historické nástroje, v tělocvičně školy, 40,- na žáka, hrazeno z TF, 10 - 10.45

21. 2. 

Vážení rodiče, 

vzhledem k zítřejšímu (22. 2.) konání dne otevřených dveří jsem domluven s několika žáky, že mi budou ve třídě odpoledne asistovat. Prosím, aby si přinesli sešit Př, Vl a Literární výchovy, ev. Čtenářský deník na ukázku. DOD proběhne od 14 do 17 hodin, ale samozřejmě přivítám i krátkodobější účast žáků.

Děkuji a jsem s pozdravem David Hovorka

 

 

Vážení rodiče,

zde naleznete fotografie z třídního projektu. Děkuji David Hovorka

Fotografie z Projektu Slovensko a slovenština

 

Vážení rodiče, 

dovolte, abych Vám popřál klidné a spokojené Vánoce, dětem splnění těch nejtajnějších přání a všem pak mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.

Děkuji za Vaši důvěru a těším se na další spolupráci v roce 2018.

David Hovorka

 

14.12.

Vážení rodiče,

žáci mají vylosovaného spolužáka, kterému přinesou pod stromeček malou pozornost, jinak se dárkům meze nekladou. Besídka ve třídě proběhne ve čtvrtek 21. 12. Prosím o pomoc se zajištěním občerstvení. Zakončení projektu s prezentací pro paralelní třídu IV.B bude ve středu 20.12. Pokud někdo chcete fotit či natáčet, dejte mi vědět. Děkuji David Hovorka 

13. 12.

Dobrý den,

moc prosím zbývající rodiče, aby po dětech poslali sady fotografií nebo peníze. Děkuji Hovorka

 

8.12. 2017

Dobrý den,

žáci dostávají domů sadu fotografií "Plátno". Máte-li o foto sadu zájem, žáci přinesou 350,-. V opačném případě prosím vrátit nepoškozené zpět.

Děkuji za spolupráci. Pěkný předvánoční čas David Hovorka

 

Ve středu 29.11. jdeme na dětské dopravní hřiště - výuka v učebně. 1. hodinu M, 2. hodinu Př + Čj, odchod v 10.15, návrat ve 12.25, poté část VV + Pč. Děkuji

V pátek 1. 12. jdeme do Planetária, odchod v 8 hodin, návrat mezi 11 a 12 hodinou. S sebou pomůcky na Aj a Hv ve školní aktovce, legitku, pití, drobné na suvenýry s sebou do kabelky/baťůžku. Cena hrazena z TF. Děkuji

23.11.

Zítra, t. j. v pátek 24. 11 se žáci fotí. Jedná se o dárkovou sadu fotografie na plátně. Cena 350,-. Prosím, přizpůsobte účes a outfit svých ratolestí této akci. Princip totožný jako v minulých letech, dostanu domů, líbí-li se, přinesu peníze, nelíbí-li se, vrátím neponičenou a kompletní sadu zpět. Děkuji za spolupráci. DH

8.11.

Vážení rodiče, přináším několik informací.

V pondělí jsme absolvovali anglické divadlo AZYZZAH ve škole, Murder mystery, cena 50,- byla uhrazena z TF.

Ve čtvrtek jdeme do divadla GONG, Dobrodružství Toma Sawyera, ráno 1.h. M, odchod v 9 hodin, po návratu 5. h. Př, s sebou hlavně legitku na MHD. Cenu 90,- uhradím z TF.

Začínáme projekt Slovensko a slovenština, v první fázi pracujeme společně a ve dvojicích /slovenská slova a texty, rozdíly a naopak styčné plochy obou jazyků/, pohádky - čtení i projekce, následně budou žáci rozděleni do skupin a bude jim zadána oblast ke zpracování. Zároveň se budeme ve slovenštině učit jednu báseň, jednu píseň a jednu koledu. 

Ve čtvrtek 16.11. bude čtvrtletní test z ČJ: Pravopis - vyjm. a příb. slova, bě/bje/vě/vje/pě, velká písmena, Rozbor - vzorec souvětí, zákl. skl. dvojice, druhy slov, mluv. kategorie p. jmen a sloves, význam slov, kořen slov a slova příbuzná, slova spisovná / nespisovná, Literatura - próza/poezie, rýmy, divadla.

O výsledcích práce svých ratolestí jste pravidelně informováni prostřednictvím našich žákovských knih hodnocení. Blíží se čtvrtletní hodnocení a pedagogická rada. Druhé čtvrtletí je krátké, ale pořád je čas nastoupit cestu vyšší míry pozornosti, domácí přípravy a úrovně všech odevzdávaných prací. Přestože jsem přesvědčen, že motivace učitele je velká, prosím i Vás o vhodnou motivaci žáků k lepšímu přístupu a výkonu, aby pololetní výsledky vypadaly lépe.

Ve třídě probíhají třídnické hodiny zaměřené na etickou, osobnostní a  sociální výchovu, klima třídy, dodržování stanovených pravidel atd. Žáci vyplňovali mj. dotazník MCI, který zjišťuje spokojenost a míru soudržnosti třídy. Následně jsem provedl analýzu a vyhodnocení dotazníků. Výsledky jsou k dispozici u mě a seznámím Vás s nimi na příští TS.

Děkuji za spolupráci a hezké podzimní dny David Hovorka

 

 

2.11. Jdeme do Divadla U Hasičů,Tři mušketýři, s sebou M, Př, lit. sešit, legitku nebo 2 lístky, odchod 8.30, návrat kolem 11.40. Děkuji

16.10.

Dopravní hřiště 17. 10. se nekoná / kolidace původního termínu s rozvrhem a EATS /

24. 10. jdeme do Toulcova dvora, program Kámen a člověk, sraz 7.55 ve třídě, odchod 8.00. S sebou baťoh, psací potřeby, přezůvky, svačinu, pití a legitku na dopravu. Cena: 100,- / žáka, hrazena z TF. Doprovod: TU, návrat kolem 12.35.

Děkuji David Hovorka

 

5. 10.

Dobrý den

V pátek 6. 10. 8-9.40 Finační gramotnost, dále dle rozvrhu.

Paní Mgr. Šolcová prosí na příští týden /PČ, VV, středa/ kružítko, barevnou šicí nit  a jehlu.

V úterý 10.10. se od 18 hodin konají úvodní třídní schůzky tohoto roku.

Příští týden st-pá Projekt 72 hodin, dle počasí, úklid areálu školy /akce i v minulých letech/. Dobré by mohly být pracovní nebo gumové rukavice.

24. 10. Toulcův dvůr, bližší info později.

Děkuji Hovorka

19. 9.

Vážení rodiče,

prosím o informaci, pokud došlo ke změně důležitých údajů u dítěte či u Vás /adresa, tel., mail, změna v rodině  apod. / pro aktualizaci dat ve školní matrice. 

Na čtvrtek připravuji test z významu slov / nadřazená, podřazená, souřadná, mnohoznačná, jednoznačná, synonyma, antonyma, kořen slova slova příbuzná /.

Prosím o kontrolu řádného vedení sešitů, především na literaturu a přírodovědu, kde sešity slouží zároveň jako podklad k různým formám zkoušení.

Děkuji DH

13.9.

Dobrý den,

prosím o podepsání výňatku ze školního řádu v žákovské knížce a prvních třídních schůzek tamtéž. Někteří ještě nemají ve třídě ručníky, prosím taktéž o doplnění. Děkuji za spolupráci. Hovorka

5. 9.

Prosím o pozvolný nájezd na běžný režim, nošení pomůcek, viz sdělení ze 4. 9.

Prosím, prohlédněte, zdali někdo z chlapců dnes nepřišel v cizí bundě a v šatně náhodou nezbyla jeho. Pravděpodobně došlo k záměně. 

Děkuji Hovorka

 

4.9.

Vážení rodiče,

prosím nosit peníze na čipy do ŠJ.

V úterý obdrží žáci ŽK, prosím do středy obratem vyplnit 1. stranu (aktualizované údaje).

Žáci dále nosí ručníky, kufříky na VV, TV potřeby.

V úterý organizační záležitosti, úvod.

Ve středu již učebnice s sebou, žáci obdrží pracovní sešity, budeme zakládat školní a domácí sešity atd.

Od čtvrtka opakujeme učivo 3. ročníku.

S přáním pěkných dní David Hovorka

 

Dobrý den,

přeji klidný a úspěšný vstup do nového školního roku a přináším první informace.

V pondělí v 8 hodin nebudu přítomen, zaskočí ŠD

Prosím nosit 130,- na čip na obědy

Děkuji Hovorka

Dobrý den, 

v tomto školním roce budu učit žáky této třídy výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. Prosím o doplnění vybavení kufříku dle následujícího seznamu:

vodové barvy, tempery (stačí 6 barev), voskovky, fixy, prašné umělecké lřídy 6 barev (KOH-I-NOOR), štětce kulaté 6, 8, 10, ploché 8, 10, kelímek nebo sklenička, lepidlo (nejlépe Herkules), tuš černá, násadkové pero s hrotem (jako plnicí pero), 10 špejlí, houbička na nádobí, igelit nebo noviny na lavici, pracovní oděv (např. stará košile), role papírových utěrek.

Děkuji J. Šolcová

Zobrazeno: 5021