Organizace 1. školního dne

Vytvořeno: úterý 29. srpen 2017 16:52

1. ročníky

4.9.2017

Sraz před 8 hodinou na školním hřišti v Atriu. Po slavnostním přivítání se děti rozejdou se svými učitelkami do tříd.

Rodiče si je budou moci vyfotografovat a v 8.10 se zúčastní schůzky s paní hospodářkou ŠJ, paní Novákovou. Přihlásí děti ke stravování (130,- Kč za čip).

V 9.00 se konají v prvních ročnících schůzky s třídními učitelkami. O děti, pokud neodejdou domů, bude postaráno ve školní družině. Bližší informace na stránkách tříd I.A a I.B.

 

2. - 5. ročníky

4.9.2017 bude vyučování trvat pouze 1 vyučovací hodinu. ŠD funguje již od 8.45 hodin. Žáci si přinesou přezůvky.

            Oběd se bude vydávat od 11.00 hodin.

Od 5.9.2017 se vyučuje podle rozvrhu (k dispozici na stránkách jednotlivých tříd).

Výuka EATS začne v týdnu od 18.9.2017.

Zobrazeno: 828