název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Vítáme vás na stránkách ll.B

30.11

Probírané učivo:

Čj - i po měkkých souhláskách

M - zaokrouhlování na desítky

Prv - rodina, mají mít dopsaný sešit, úkol (napsat datum svých narozenin a jmenin) přinesly jen 4 děti

Aj/ skupina Daňkové/ - slovní zásoba Toys a předložky (ve čtvrtek bude test ze spellingu, slovíčka mají v poertfoliu)

Zvláštní úkoly - protože děti pořád mluví moc nahlas (velmi moc) zkusíme udělat s p. uč. z družiny některá výchovná

opatření. Ode mě dostanou navíc úkol. 

 

23.11.

Probrané učivo"

Čj - y po tvrtdých souhláskách, hlásková stavba slova

M - sčítání a odčítání desítek

      tělesa, bod

Prv - rodina , vztahy (teta, bratranec...)

Prosím podepište čtvrtletní hodnocení v ŽK, přihlášku na školu v přírodě a souhlas s fotografováním.

 

9.11.

Probírané učivo:

Čj - y po souhláskách H CH K R 

M - sšítání a odčítání desítek ( 50 + 30 , 90 - 20, příklady se závorkami, rozklad čísel na desítky a jednotky 28= 20+ 8,

      číslo, které leží hned před.., hned za...) Počítíme do 100

Prv - probrali jsme savce, ptáky, ryby (zápis v sešitě), bude z probrané látky testík

Geometrie - tělesa - poznat, narýsovat přímku, bod

AJ - na zvláštní straně

 

26.10.

Probrané učivo:

Čj - ú, ů

M - test z opakování učiva 1. třídy

Prv - testík ze všeobecných znalostí (napsat správně své jméno, ulicí, kde bydlím, název školy..)

Aj - avizovaný test ze spelingu slovní zásoby tématu School - známky jsou v žákovské knížce na str. 26, 

      1. 11. možnost opravy

 

18.10.

Probrané učivo:

ČJ - slova protikladná a začali jsme synonyma

      psaní k a d

M - procvičujeme  + a - s přechodem 10, příklady se závorkami, zápis slovníh úloh

     geometrie - rýsování přímky

Prv - stromy listnaté (dub, buk, lípa, bříza a jírovec) a jehličnaté

       rostliny v lese

 

11.10.

Zítra bude výuka probíhat první 2 hodiny v družinové třídě, potom půjdeme plavat. Přinést pouze penál, přezůvky a plavání.

8.10.

Na Vv 15. 10. přinést usušené a vylisované listy

Na 10.10. pomůcky na geometrii - pravítko a ořezanou tužku č. 3

 

4.10.

Zítra probíhá vyučování v družinové třídě. Budeme používat PS z Čj a M a sešit z prvouky (mají v aktovce).

PLAVÁNÍ NEODPADÁ.

DÚ - číst 15 minut nahlas vlastní knihu a podepsat do úkolníčku.

Tento týden jsme:

opakovali z matematiky sčítání s přechodem přes 10 (zápis 9+5=9+1+4=14).

v českém jazyce probírali druhy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací a přací)

v prvouce dopravní prostředky

v angličtině téma school (slovíčka mají na papíru v aktovce)

13. 9. 

Prosím přinést portfolia, která děti dostaly na konci školního roku .

Aj - naučit psát názvy barev

Zobrazeno: 8136