název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Vítejte

Prázdninový provoz
Mateřská škola bude otevřena ve dnech 3. a 4. července a 10. - 14. července.
V provozu bude oddělení Soviček.
 
Školní rok 2017/2018 začíná v mateřské škole 4. září.

 Prosíme všechny rodiče, jejichž děti budou navštěvovat MŠ v době prázdninového provozu, aby nejpozději do 20. 6. uhradili částku 400,- Kč na účet mateřské školy.
 
Děkujeme, vedení školy.

Na základě organizačních změn se nebudou konat jednotlivé schůzky ve třídách MŠ, ale jedna společná 8. 6. 2017 od 17 hod. v ZŠ.
 
Děkujeme, vedení školy.

Dobrý den,

od 22.5. prosíme rodiče dětí naší MŠ, aby se se svými požadavky a případnými připomínkami obraceli přímo na ředitele ZŠ a MŠ Jarov, PaedDr. Šebla.

Děkujeme,
vedení MŠ a ZŠ Jarov.

 

 Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2017/2018

 24P, 50P, 45P, 37P, 35P, 23P, 39P, 18P, 32P, 17P, 38P, 27P, 36P, 9P, 15P, 5P, 44P, 22P, 31P, 34P, 42P, 1P, 41P ,3P, 30P, 4P, 19P, 10P, 2P, 7P, 6P, 33P, 43P, 20P 

 Třídní schůzka rodičů přijatých dětí se bude konat 6.6.2017 v 16,00 hodin v mateřské škole Jarov (v jídelně školky).

 Těšíme se na setkání

  

 Do mateřské školy se přijímají děti, které dovrší tří let k 31.8.2017.

 Kriteria pro přijetí dítěte do ZŠ a MŠ Jarov pro školní rok 2017/2018 :

1)  Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3 podle § 34,  ods.1 zákona č. 561/2004 Sb.,školský zákon, v platném znění.

2)  Děti k pravidelné docházce s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8.2017 dovrší 4 let věku.

3)  Sourozenci dětí, které již danou mateřskou školu navštěvují.

4)  Ostatní děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v Praze 3.

Při rozhodování o přijetí v bodě 2) a 3) bude postupováno pouze dle data narození, tj. od nejstarších po nejmladší, a to do naplnění kapacity mateřské školy.  

Dítě může být přijato k docházce do MŠ  i mimo termín zápisu, pokud není kapacita MŠ zcela naplněna.