název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Vítejte

 


Vítejte na stránkách mateřské školy v novém školním roce 2017/2018.
 

Zrušení předškolní přípravy
 
Z důvodu nemoci Mgr. Petřinové bude v pondělí 19. 3.  zrušena předškolní příprava v ZŠ Jarov. Náhradní termín bude stanoven.
 
 Obědy v MŠ
 
Upozorňujeme všechny rodiče školkových dětí, že z organizačních důvodů není možné zajistit dětem v MŠ jiný oběd, než ten, který je pod č. 1. Pro děti z MŠ neplatí možnost výběru. Děkujeme za pochopení.
 
Letní provoz mateřské školy 
 
Mateřská škola Jarov bude během letních prázdnin otevřena ve dnech 2. - 4. 7. a 9. - 13. 7. Svůj zájem o docházku dětí hlaste u učitelek svých dětí, nejpozději do 30. 3. 2018.
Během července bude rovněž probíhat druhá fáze odhlučnění a provoz MŠ bude omezen dle počtu dětí na 1-2 třídy. Žádáme proto o důkladné zvážení docházky dětí, zejména matky na mateřské dovolené. Děkujeme za pochopení.
 
Nové telefonní číslo do MŠ
 
K omluvám dětí a při potřebě kontaktovat učitelky, můžete využívat nové služební telefonní číslo +420 608 753 003.
 
 
Čištění zubů v mateřské škole
 
Na základě informací ze semináře pořádaného Magistrátem hl. m. Prahy a odborem zdravotnictví z oblasti ústní hygieny dětí předškolního věku si děti NEBUDOU po obědě v MŠ čistit zuby. Odneste, prosím, dětem domů kartáčky. Děkujeme za pochopení.
 
 
26.02.2018
 
ZMĚNA V ČASE ODJEZDU
Plavání předškolních dětí 
 
Začátek 20. 2. - 16 lekcí v ceně 1800,- Kč. Odjezd autobusem do bazénu Hloubětín vždy v 9,30! hodin od školky. 
 
 
 
24.01. 20182
 
Oprava horkovodu
 
Dne 25. 1. proběhne v areálu MŠ oprava horkovodu. Z toho důvodu nebude možný pobyt dětí venku na zahradě a nepůjde v MŠ podlahové topení.
 
Děkujeme za pochopení.
 
 
13.01.2018
 
Den otevřených dveří 
 
Dne 25. 4. 2018 se bude v MŠ konat od 17 do 19 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
 
 
Třídní schůzky
 
První letošní třídní schůzky se uskuteční ve všech odděleních 14.2. od 16 hodin. Pro rodiče předškoláků dále pokračují od 17 hodin ve třídě Soviček (společně rodiče dětí ze všech oddělení) - účast Mgr. Petřinové a PaedDr. Šebla.
 
 
10.01.2018
 
Potvrzení k daňovému přiznání 
 
Formulář "Potvrzení o výši nákladů vynaložených za umístění dítěte v MŠ" si můžete vyzvednout u paní učitelky ve třídě svého dítěte. Vyplněné formuláře vracejte zpět do svých kmenových tříd. Zde budou připravené k vyzvednutí. 
 
 
 Zrušení zimní mateřské školy v přírodě s lyžařským výcvikem 
 
Vážení rodiče,
 
z důvodu rozšiřujících se neštovic se nebude konat plánovaný pobyt v Jizerských horách. Pozdější termín je v jednání. 
 
Děkujeme za pochopení. 
 
 
 
08.01.2018
 
Přerušení provozu MŠ 
 
Vážení rodiče,

Na základě usnesení Rady MČ P3 č. 865 bude v době pololetních a jarních prázdnin (tj. od 2.2 do 9.2.2018) provoz naší MŠ přerušen. V této době bude probíhat odhlučnění interiéru.

Děkujeme za pochopení.

 
 
 
Navýšení stravného
 
Vážení rodiče, od 1.1.2018 dochází k navýšení stravného.
 
Cena oběda je 24,- Kč, dopolední i odpolední svačina zůstává na ceně 7,- Kč/svačina.

Stravné tedy činí celkem 38,- Kč/den.
 
Prosíme o navýšení trvalého příkazu na 750,- Kč.
 

Informace pro rodiče dětí, kteří mají zájem o zimní školu v přírodě:
 
14. 12. se od 17 hodin uskuteční ve třídě Soviček schůzka pro zájemce o zimní ŠvP. Dozvíte se všechny potřebné informace k lyžování i průběhu školky v přírodě. Prosíme o odevzdání závazné přihlášky nejpozději do čtvrtka.

 
Informace ředitele školy k odhlučnění MŠ
 
Na základě provedených zkoušek hlučnosti v interiéru MŠ jsme zahájili jednání s firmami, které se zabývají akustikou a snížením hluku. Nyní probíhá výběr vhodné varianty realizace. V rámci ušetřených finančních prostředků bude tato úprava následně realizována v jídelně a krajních třídách MŠ. O dalším postupu Vás budeme informovat.
 

Ve dnech 27. 12. 2017 až 2. 1. 2018 je základní i mateřská škola uzavřena z důvodu vánočních prázdnin. 

Ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2017 je základní i mateřská škola uzavřena z důvodu podzimních prázdnin.

Věnujte, prosím, pozornost změnám v placení stravného a školného.
 
STRAVNÉ 700,- Kč
 
číslo účtu: 030015-2000799309/0800 VS: 17_ _ _ _ (4 čísla tvořící koncovku rodného čísla Vašeho dítěte)
 
Pozn.:na nadcházející měsíc se platí vždy do 15. dne měsíce stávajícího (do 15. 9. by proto měla být zaplacena platba za měsíc září a říjen), částka činí 35,- Kč na den (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina)
 
ŠKOLNÉ 800,- Kč (! neplatí odkladové a předškolní děti, resp. ty, které dosáhnou ve školním roce 2017/2018 6 let, nebo jim již 6 je!)
 
číslo účtu: 19-2000799309/0800 VS: 17_ _ _ _ (4 čísla tvořící koncovku rodného čísla Vašeho dítěte)
 
Pozn.: školné nehradí předškolní děti, tedy ty, které nastupují do školy ve školním roce 2018/2019
 
 

TERMÍNY TŘÍDNÍCH SCHŮZEK V JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍCH MŠ:
 
Veverky: 5. 9. 2017
 
Sovičky: 6. 9. 2017
 
Žabky: 12. 9. 2017
 
Hadi: 14. 9. 2017
 
 

Prázdninový provoz
Mateřská škola bude otevřena ve dnech 3. a 4. července a 10. - 14. července.
V provozu bude oddělení Soviček.
Školní rok 2017/2018 začíná v mateřské škole 4. září.

Prosíme všechny rodiče, jejichž děti budou navštěvovat MŠ v době prázdninového provozu, aby nejpozději do 20. 6. uhradili částku 400,- Kč na účet mateřské školy.
Děkujeme, vedení školy.

Na základě organizačních změn se nebudou konat jednotlivé schůzky ve třídách MŠ, ale jedna společná 8. 6. 2017 od 17 hod. v ZŠ.
Děkujeme, vedení školy.

Dobrý den,

od 22.5. prosíme rodiče dětí naší MŠ, aby se se svými požadavky a případnými připomínkami obraceli přímo na ředitele ZŠ a MŠ Jarov, PaedDr. Šebla.

Děkujeme,
vedení MŠ a ZŠ Jarov.

 

 Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2017/2018

 24P, 50P, 45P, 37P, 35P, 23P, 39P, 18P, 32P, 17P, 38P, 27P, 36P, 9P, 15P, 5P, 44P, 22P, 31P, 34P, 42P, 1P, 41P ,3P, 30P, 4P, 19P, 10P, 2P, 7P, 6P, 33P, 43P, 20P 

 Třídní schůzka rodičů přijatých dětí se bude konat 6.6.2017 v 16,00 hodin v mateřské škole Jarov (v jídelně školky).

 Těšíme se na setkání

  

 Do mateřské školy se přijímají děti, které dovrší tří let k 31.8.2017.

 Kriteria pro přijetí dítěte do ZŠ a MŠ Jarov pro školní rok 2017/2018 :

1)  Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3 podle § 34,  ods.1 zákona č. 561/2004 Sb.,školský zákon, v platném znění.

2)  Děti k pravidelné docházce s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8.2017 dovrší 4 let věku.

3)  Sourozenci dětí, které již danou mateřskou školu navštěvují.

4)  Ostatní děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v Praze 3.

Při rozhodování o přijetí v bodě 2) a 3) bude postupováno pouze dle data narození, tj. od nejstarších po nejmladší, a to do naplnění kapacity mateřské školy.  

Dítě může být přijato k docházce do MŠ  i mimo termín zápisu, pokud není kapacita MŠ zcela naplněna.