název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Vítáme vás na stránkách lll.A

 

III.A 2017/18

 

 

11.10.2017

Vážení rodiče,

jak jsem vám přislíbila, poptala jsem se na informace o saunování. Protože se týkají všech tříd, budou snad ještě dnes zveřejněny v úvodu stránek naší školy. Každopádně zatím prosím o zaslání lístečků s podpisy obou rodičů v případě zájmu o tuto aktivitu, v opačném případě stačí podpis pouze jeden. Co nejdříve!

Nedružinářům budou patrně vyhrazeny pátky po vyučování. Vše závisí na celkovém množství přihlášených dětí. Veškerá upřesnění se včas dozvíte.

Ještě jednou vám děkuji za hojnou účast na TSR. Dnes byly děti na besedě v knihovně chváleny, domluvím tedy na listopad další.

Zdraví vás

J. Pokorná

 

10.9.2017

Vážení rodiče,

chtěla bych vám všem moc poděkovat za veškerou pomoc vedoucí ke zdárnému průběhu prvního školního týdne. 

Doplnila jsem pro vás přehled naplánovaných akcí třídy, abyste si je mohli zanést do diářů, popř. popřemýšlet, kdo nás bude moci doprovodit. Není vyloučeno, že ho budu obdobně jako v předešlých ročnících doplňovat o další z lákavých aktuálních nabídek. Jsem si vědoma, že některé programy jsou finančně náročnější, ale snad i ty budete moci svým dětem umožnit. Snažila jsem se vybrat s kolegyní H. Kačírkovou ty osvědčené. Věříme, že děti opět zaujmou a budou pro ně přínosné. 

V pondělí všem dětem rozdám přihlášky do Klubu zábavné logiky a deskových her a do Čtenářského klubu. Jsou hrazeny z fondů EU, mohly by vaše děti bavit a pomoci jim příjemně trávit volný čas. Společně s nimi se rozhodněte, zda nabídky využijí. Ještě přibude kroužek doučování pod mým vedením, o kterém vás budu informovat individuálně.

Všechny vás zdraví 

J. Pokorná

 

 

29.8.2017

Vážení rodiče, 

ráda vás opět po letní odmlce všechny zdravím. Věřím, že vaše dovolené s dětmi se vydařily dle vašich představ a že jste všichni načerpali dostatek sil nejen ke zvládání svých pracovních povinností, ale také k úspěšnému absolvování 3. třídy svých potomků.

Důležité informace o organizaci prvního dne a stravování ve školní jídelně si prosím pozorně pročtěte na stránkách školy. Peníze na čip děti nosit nemusí, zálohu zaplatím z TF. Už nám tam však potom zbude jen nepatrná částka (cca 50 Kč na žáka), budu tedy brzy vybírat dotaci na naše event. třídní akce. 

Hned v pondělí bych prosila, abyste svému dítěti napsali lístek s informacemi: 1. zda půjde po vyučování do ŠD,                                                                                                                                    s doprovodem či samo domů

 2. půjde-li hned tento den na oběd - informace pro ŠJ

 3. zda bude chodit během roku na obědy (zazálohování čipu z TF - záloha bude vrácena po ukončení vzdělávání v naší          škole)  

PS a sešity již mám pro děti nachystané. Vybavte prosím dětem jen penál a kufřík s potřebami do Vv a Pč. Nezapomeňte prosím na kružítko a skutečně stříhající nůžky. Obaly na sešity doporučuji ty pevnější, počty budou zhruba shodné s těmi loňskými.

Děkuji.  

Přeji vám krásné slunné dny a hlavně co nejvíc pohody v novém školním roce.

J. Pokorná                                                  

 

 

 

Zobrazeno: 7163