název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Vítejte na stránkách l.A

9. 3. 2018

Písanka - str. 10 (5 řádků), str. 11 (4 řádky)

Dnes jsme měli první čtenářskou dílnu. Povídali jsme si o knihách, které právě děti čtou samy nebo s rodiči. Většina dětí si přinesla knihu na ukázku. Takové ticho o přestávkách jako dnes, jsme tu ještě neměli:-). Děti si četly, vzájemně si knihy ukazovaly... Vyhledali jsme si název knih, autory a ilustrátory, napsali je na lístky a ve škole nám pomalu začíná růst strom "knížkovník". Další čtenářský klub bude po Velikonocích - téma: oblíbené dětské knížky paní učitelky. Měl by někdo z rodičů chuť také nám svou oblíbenou dětskou knížku představit? 

Místo výtvarné výchovy jsme dnes měli třídnickou hodinu. Pracovali jsme na revizi třídních pravidel. Pomocí hry jsme vyvodili nutnost mít funkční pravidla v každodenním životě i v životě školy, třídy a družiny. Děti velmi aktivně pracovaly ve skupinách, pro ostatní vytvářely "královskou listinu". Při reflexi aktivity jsme zjistili, že královské listiny všech skupin jsou si velmi podobné a obsahují stejná pravidla. Vše jsme shrnuli do následujících bodů:

1. Když jeden mluví, já jsem potichu.

2. Mluvím slušně a pravdu.

3. Pomáháme si, spolupracujeme.

4. Chodím krokem.

5. Jsem ohleduplný.

6. Udržuji pořádek.

7. Pravidlo ruky aneb STOP! 

Dvě oblasti jsme ještě nestihli prodiskutovat, v příštím týdnu tedy budeme pokračovat. Ve výtvarné výchově pak pravidla napíšeme a namalujeme tak, aby byla viditelná a mohli jsme k nim odkazovat. V dalších třídnických hodinách se budeme zabývat jejich dodržováním a případnými tresty za jejich porušování. 

8. 3. 2018

M - 7/2, str. 10

Písanka - dokončili jsme str. 7 a 9

PRV - str. 40

Zítra si nezapomeňte přinést knížku, kterou právě čtete - bude 1. čtenářská dílna!

7. 3. 2018

Slab. - str. 47

PS ke Slab. - str. 24 (domácí úkol do pondělka)

písanka - str. 7 (7 řádků), str. 9 (4 řádky)

M - str. 8, str. 9

PRV jsme si přesunuli na čtvrtek

6. 3. 2018

Slab. - str. 46

Písanka - str. 3, 6

5. 3. 2018

Slab. - str. 45

PS ke Slab. - str. 22, 23

Písanka - str. 2, 4

M - str. 6, 7/1, 5, 6, 8/1

Prv - pokračujeme v učivu o zoubcích

4. 3. 2018

Co nás čeká a nemine:

pondělí, středa - pokračujeme v tématu Veselé zoubky (kartáčky již nebudeme potřebovat)

úterý - tandemová výuka matematiky a tělesné výchovy s panem ředitelem

čtvrtek - koncert 20 hudebních nástrojů SOLIDEO (ve škole, 40,- Kč bude zaplaceno z třídního fondu) - z důvodu konání koncertu v tělocvičně odpadne tělesná výchova. V případě příznivého počasí a nízkého stupně znečištění ovzduší půjdeme na procházku. Prosím o přiměřené oblečení. 

pátek - 1. a 2. hodinu čtenářská dílna - každý si přinese knížku, kterou právě sám nebo s rodiči čte

         - 3. a 4. hodinu třídnická hodina - téma: revize třídních pravidel. Původně plánovanou Kočičí zahradu přesuneme na pozdější termín.

2. 3. 2018

PS ke Slab. - str. 20, 21

písanka - str. 2 (pouze 4 řádky)

1. 3. 2018

Z důvodu nízkého počtu žáků ve třídě, musím přesunout úvodní lekci preventivního programu Kočičí zahrada na příští týden. Nebylo by efektivní začít pouze s polovinou třídy. Zítra tedy bude běžná výuka dle rozvrhu, vč. tradičního pátečního třídnického okénka. 

Všichni už se brzy uzdravte!!!

Probrané učivo za středu a čtvrtek:

Slab. - str. 43, 44

Písanka - dokončili jsme 2. díl

M - str. 4, 5

27. 2. 2018

Slab. - písmeno R str. 42

Písanka - str. 38, 3. díl - str. 1

M - str. 3 (+ orientace na číselné ose - co je před 15, za 13, mezi 14 a 16 apod.)

26. 2. 2018

Vzhledem k vysoké nemocnosti dětí ve třídě uvádím přehled aktuálně probraného učiva:

PS ke Slabikáři - str. 18, 19

Písanka - str. 30, 32

M 3.díl - str. 1, 2

PRV - úvodní hodina k učivu o zoubcích a péči o ně - diskuse, zkušenosti, monitoring znalostí dětí, DVD Byl jednou jeden život (https://www.youtube.com/watch?v=HovHnJJUubE )

23. 2. 2018

Přehled probraného učiva:

Slab. - umíme psát i číst nové písmeno Š. Slab. po str. 41 vč.

PS ke Slab. - str. 17

Písanka - str. 30, 34, 35, 36, 37 (opakujeme probraná písmena, píšeme slova a krátké věty), z pracovního listu jsme se také dnes naučili psát "S" a "Š". 

M - procvičovali jsme počítání do 10 z pracovních listů a geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh). 

PRV - výživa (zdravá a nezdravá), str. 41, k tomuto tématu jsme si v přacovních činnostech vyrobili i plakáty se zdravými a nezdravými potravinami

VV - sněženka (kombinovaná technika - progresa, vodové barvy)

HV - Kalamajka mik, mik, mik

TV - postřehové hry

Včera jsme byli v knihovně a děti si samy vyrobily společnou knížku - leporelo. Cesta tam i zpět proběhla relativně v pořádku, chování některých žáků v knihovně nebylo úplně nejlepší. Děti nejsou schopny dodržet základní pravidla - neskáču do řeči, když mluví dospělý, tak mlčím a poslouchám pokyny apod. Mnozí zapomněli na to, že knihovna není herna. Příště to doufám bude lepší. Děkuji paní Mezerové za doprovod.

Ve třídě máme opět 10 nemocných dětí, pravděpodobně druhá vlna chřipky. Většina dětí má podobné příznaky - nevolnost, zvracení, únava, horečky. Vzhledem k vysoké nemocnosti jsem dnes odložila úvodní lekci programu Kočičí zahrada.

Upozornění ze školní jídelny

Odhlašování obědů je již možné pouze přes objednávkový systém Barda (tam, kde si volíte oběd č. 1 nebo 2). 

Co nás čeká a nemine:

Středa - program Veselé zoubky (prevence zubního kazu)

Pátek - úvodní lekce programu Kočičí zahrada

 

Přeji odpočinkový víkend, K. P. 

 

 

Zobrazeno: 6694